ทุนการศึกษา

สนใจร่วมเป็นส่วนหนึ่งในพลังขับเคลื่อนขององค์กร
ก้าวสู่โอกาสทางการศึกษา
กับกรุงไทย
ให้การเรียนต่อไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป

ตรวจสอบรายชื่อ และยืนยันการเข้าร่วม
การประเมินเพื่อเลือกสรร (Assessment Center)
โครงการทุนปริญญาโทต่างประเทศ ปี 2561

ภายในวันพฤหัสบดีที่ 10 พฤษภาคม 2561

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ Assessment
แจ้งกำหนดการสอบ Assessment
แจ้งกำหนดการสอบ Assessment  -4 พ.ค. 2561
(0.17 MB) PDF
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ Assessment
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ Assessment  -4 พ.ค. 2561
(0.14 MB) PDF

สนใจร่วมเป็นส่วนหนึ่งในพลังขับเคลื่อนขององค์กร
สนใจร่วมเป็นส่วนหนึ่ง
ในพลังขับเคลื่อนขององค์กร
ธนาคารกรุงไทยกำลังมองหาบุคลากรที่มีศักยภาพ
เพื่อเข้าทำงานในตำแหน่งต่างๆ
ค้นหาตำแหน่งงานว่าง