ทุนการศึกษา

สนใจร่วมเป็นส่วนหนึ่งในพลังขับเคลื่อนขององค์กร
ก้าวสู่โอกาสทางการศึกษา
กับกรุงไทย
ให้การเรียนต่อไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป

ตรวจสอบรายชื่อ และยืนยันการเข้าร่วม
การประเมินเพื่อเลือกสรร (Assessment Center)
โครงการทุนปริญญาโทต่างประเทศ ปี 2561

ภายในวันพฤหัสบดีที่ 10 พฤษภาคม 2561

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ Assessment
แจ้งกำหนดการสอบ Assessment
แจ้งกำหนดการสอบ Assessment
(0.17 MB) PDF
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ Assessment
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ Assessment
(0.14 MB) PDF

สนใจร่วมเป็นส่วนหนึ่งในพลังขับเคลื่อนขององค์กร
สนใจร่วมเป็นส่วนหนึ่ง
ในพลังขับเคลื่อนขององค์กร
ธนาคารกรุงไทยกำลังมองหาบุคลากรที่มีศักยภาพ
เพื่อเข้าทำงานในตำแหน่งต่างๆ
ค้นหาตำแหน่งงานว่าง