ทุนการศึกษา

สนใจร่วมเป็นส่วนหนึ่งในพลังขับเคลื่อนขององค์กร
ก้าวสู่โอกาสทางการศึกษา
กับกรุงไทย
ให้การเรียนต่อไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป

ทุนการศึกษาระดับปริญญาโทต่างประเทศ  ณ มหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก สหรัฐอเมริกา อังกฤษ ฝรั่งเศส จำนวน 10 ทุน

เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันนี้ - 30 มีนาคม 2561

สาขาวิชาที่ธนาคารกำหนด
ด้าน Banking and Finance ด้าน Digital Banking
 • Accounting
 • Artificial Intelligence
 • Banking and Financial Law
 • Business Analytics
 • Business Law
 • MIS / IT / Computer Science
 • Finance
 • Cyber Security
 • Financial Engineering
 • Data Architecture
 • Human Resources
 • Data Analytics / Data Science
 • MBA
 • IT Architecture
 • Mathematics in Finance

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทรศัพท์ 0 2345 1884-5  หรือ อีเมล์ ktb.scholarship@ktb.co.th

สมัครทุนปริญญาโทต่างประเทศ ประจำปี 2561


สนใจร่วมเป็นส่วนหนึ่งในพลังขับเคลื่อนขององค์กร
สนใจร่วมเป็นส่วนหนึ่ง
ในพลังขับเคลื่อนขององค์กร
ธนาคารกรุงไทยกำลังมองหาบุคลากรที่มีศักยภาพ
เพื่อเข้าทำงานในตำแหน่งต่างๆ
ค้นหาตำแหน่งงานว่าง