ร่วมงานกับกรุงไทย

สนใจร่วมเป็นส่วนหนึ่งในพลังขับเคลื่อนขององค์กร
สนใจร่วมเป็นส่วนหนึ่ง
ในพลังขับเคลื่อนขององค์กร
ธนาคารกรุงไทยกำลังมองหาบุคลากรที่มีศักยภาพ
เพื่อเข้าทำงานในตำแหน่งต่างๆ
ค้นหาตำแหน่งงานว่าง
Krungthai Functional Trainee for Global Markets Operations 2018
dot background
Krungthai Functional Trainee
for Global Markets Operations 2018
โอกาสที่เปิดกว้างสู่ความสำเร็จ มาร่วมเติบโตและก้าวหน้าในสายอาชีพไปกับธนาคารกรุงไทย สมัครเลยวันนี้ - 30 พฤศจิกายน 2561
สอบถามเพิ่มเติม 0-2345-1894-95
GROWING TOGETHER ก้าวไปกับกรุงไทย
dot background
GROWING
TOGETHER
เราอยากชวนคุณมาเติบโตไปด้วยกัน
ธนาคารกรุงไทยมีความมุ่งมั่นตั้งใจจะผลักดันศักยภาพในหลากหลายด้านของบุคลากรทุกภาคส่วนขององค์กร เราจึงพร้อมเปิดกว้างกับทุกโอกาสให้กับพนักงาน ไม่ว่าจะเป็นด้านการพัฒนาตนเอง การเติบโตในสายงานหน้าที่ ความมั่นคงทางการเงิน การตอบแทนสังคม ตลอดจนการมีคุณภาพชีวิตที่ดี เพราะเราเชื่อว่า การจะขับเคลื่อนองค์กรให้ก้าวไกลอย่างยั่งยืน ต้องมาจากพลังแห่งศักยภาพของบุคลากรทุกคน
EXCELLENT SERVICES
dot background
EXCELLENT SERVICES
ให้กรุงไทยเป็นบ้านหลังที่สองของคุณ
เราดูแลพนักงานด้วยความเชื่อที่ว่า “เมื่อพนักงานมีความสุขกับการทำงาน ย่อมสร้างผลงานที่มีคุณภาพให้กับองค์กรอยู่เสมอ” พนักงานและผู้บริหารของเราจึงได้รับการดูแลอย่างเป็นธรรม ได้รับผลตอบแทนตามผลงานที่ปฏิบัติได้จริง มีระบบการประเมินผลงานที่โปร่งใส มีโครงการพัฒนาศักยภาพของพนักงานอย่างต่อเนื่อง เปิดโอกาสให้แสดงความสามารถ และเติบโตในสายอาชีพได้อย่างเท่าเทียม อีกทั้งมีพื้นที่การทำงานที่ปลอดภัยอุ่นใจ เหมือนอยู่ในครอบครัวเดียวกัน

ร่วมงานกับธนาคาร
ลูกจ้างรายปีทำหน้าที่ประชาสัมพันธ์การตลาดทางโทรศัพท์  (Telesale)  ทีม Non Credit Product
ลูกจ้างรายปีทำหน้าที่ประชาสัมพันธ์การตลาดทางโทรศัพท์ (Telesale) ทีม Non Credit Product  -16 พ.ย. 2561
(0.32 MB) PDF
หัวหน้าส่วน / เจ้าหน้าที่อาวุโส / เจ้าหน้าที่บริหารโครงการภาครัฐ
หัวหน้าส่วน / เจ้าหน้าที่อาวุโส / เจ้าหน้าที่บริหารโครงการภาครัฐ  -15 พ.ย. 2561
(0.08 MB) PDF
สำนักงานธุรกิจร้อยเอ็ด
สำนักงานธุรกิจร้อยเอ็ด  -15 พ.ย. 2561
(0.32 MB) PDF
หัวหน้าส่วน / เจ้าหน้าที่อาวุโส / เจ้าหน้าที่บริหารสินทรัพย์และหนี้สิน ฝ่ายบริหารสินทรัพย์และหนี้สิน
หัวหน้าส่วน / เจ้าหน้าที่อาวุโส / เจ้าหน้าที่บริหารสินทรัพย์และหนี้สิน ฝ่ายบริหารสินทรัพย์และหนี้สิน  -9 พ.ย. 2561
(0.12 MB) PDF
หัวหน้าส่วน / เจ้าหน้าที่อาวุโส / เจ้าหน้าที่สารสนเทศเพื่อการบริหาร ฝ่ายสารสนเทศเพื่อการบริหาร
หัวหน้าส่วน / เจ้าหน้าที่อาวุโส / เจ้าหน้าที่สารสนเทศเพื่อการบริหาร ฝ่ายสารสนเทศเพื่อการบริหาร  -9 พ.ย. 2561
(0.11 MB) PDF
หัวหน้าส่วน / เจ้าหน้าที่อาวุโส / เจ้าหน้าที่ กลยุทธ์ธุรกิจภาครัฐ
หัวหน้าส่วน / เจ้าหน้าที่อาวุโส / เจ้าหน้าที่ กลยุทธ์ธุรกิจภาครัฐ  -6 พ.ย. 2561
(0.09 MB) PDF
หัวหน้าส่วนธุรกิจสัมพันธ์ / เจ้าหน้าที่อาวุโสธุรกิจสัมพันธ์ SME (RM-L) สำนักงานธุรกิจพระปิ่นเกล้า
หัวหน้าส่วนธุรกิจสัมพันธ์ / เจ้าหน้าที่อาวุโสธุรกิจสัมพันธ์ SME (RM-L) สำนักงานธุรกิจพระปิ่นเกล้า  -5 พ.ย. 2561
(0.08 MB) PDF
ผู้อำนวยการฝ่าย ผู้บริหารฝ่าย ฝ่ายการบัญชี
ผู้อำนวยการฝ่าย ผู้บริหารฝ่าย ฝ่ายการบัญชี  -2 พ.ย. 2561
(0.08 MB) PDF
หัวหน้าส่วน / เจ้าหน้าที่อาวุโสวิเคราะห์สินเชื่อธุรกิจ SME (AE-L) สำนักงานธุรกิจอุบลราชธานี ตั้งแต่
หัวหน้าส่วน / เจ้าหน้าที่อาวุโสวิเคราะห์สินเชื่อธุรกิจ SME (AE-L) สำนักงานธุรกิจอุบลราชธานี ตั้งแต่  -16 ต.ค. 2561
(0.08 MB) PDF
เจ้าหน้าที่อาวุโส / เจ้าหน้าที่ สินเชื่อธุรกิจ SME (AO-L) สำนักงานธุรกิจสะพานขาว ตั้งแต่วันที่
เจ้าหน้าที่อาวุโส / เจ้าหน้าที่ สินเชื่อธุรกิจ SME (AO-L) สำนักงานธุรกิจสะพานขาว ตั้งแต่วันที่  -11 ต.ค. 2561
(0.08 MB) PDF
หัวหน้าส่วน / เจ้าหน้าที่อาวุโส / เจ้าหน้าที่ วิเคราะห์สินเชื่อธุรกิจ SME (AE-M) สำนักงานธุรกิจสะพานขาว
หัวหน้าส่วน / เจ้าหน้าที่อาวุโส / เจ้าหน้าที่ วิเคราะห์สินเชื่อธุรกิจ SME (AE-M) สำนักงานธุรกิจสะพานขาว  -5 ต.ค. 2561
(0.08 MB) PDF
หัวหน้าส่วนธุรกิจสัมพันธ์ SME (RM-M) / เจ้าหน้าที่อาวุโสธุรกิจสัมพันธ์ SME (RM-M) สำนักงานธุรกิจสุรวงศ์
หัวหน้าส่วนธุรกิจสัมพันธ์ SME (RM-M) / เจ้าหน้าที่อาวุโสธุรกิจสัมพันธ์ SME (RM-M) สำนักงานธุรกิจสุรวงศ์  -5 ต.ค. 2561
(0.08 MB) PDF
Sale Management ทีมบริหารข่องทางการขายและการแบ่งส่วนลูกค้า
Sale Management ทีมบริหารข่องทางการขายและการแบ่งส่วนลูกค้า  -4 ต.ค. 2561
(0.20 MB) PDF
Customer Segmentation ทีมบริหารข่องทางการขายและการแบ่งส่วนลูกค้า
Customer Segmentation ทีมบริหารข่องทางการขายและการแบ่งส่วนลูกค้า  -4 ต.ค. 2561
(0.29 MB) PDF
หัวหน้าส่วนธุรกิจสัมพันธ์ SME (RM-M) / เจ้าหน้าที่อาวุโสธุรกิจสัมพันธ์ SME (RM-M) สำนักงานธุรกิจร้อยเอ็ด
หัวหน้าส่วนธุรกิจสัมพันธ์ SME (RM-M) / เจ้าหน้าที่อาวุโสธุรกิจสัมพันธ์ SME (RM-M) สำนักงานธุรกิจร้อยเอ็ด  -3 ต.ค. 2561
(0.08 MB) PDF
หัวหน้าส่วนติดตามและประเมินผล / เจ้าหน้าที่อาวุโสติดตามและประเมินผล / เจ้าหน้าที่ติดตามและประเมินผล
หัวหน้าส่วนติดตามและประเมินผล / เจ้าหน้าที่อาวุโสติดตามและประเมินผล / เจ้าหน้าที่ติดตามและประเมินผล  -3 ต.ค. 2561
(0.09 MB) PDF
Programmer / Developer สายงานเทคโนโลยี
Programmer / Developer สายงานเทคโนโลยี  -28 ก.ย. 2561
(0.13 MB) PDF
หัวหน้าส่วนธุรกิจสัมพันธ์ / เจ้าหน้าที่อาวุโสธุรกิจสัมพันธ์ SME (RM-L) สำนักงานธุรกิจศรีนครินทร์
หัวหน้าส่วนธุรกิจสัมพันธ์ / เจ้าหน้าที่อาวุโสธุรกิจสัมพันธ์ SME (RM-L) สำนักงานธุรกิจศรีนครินทร์  -28 ก.ย. 2561
(0.08 MB) PDF
ตำแหน่ง Visual Design สังกัดทีม Internal Digitization
ตำแหน่ง Visual Design สังกัดทีม Internal Digitization  -21 ก.ย. 2561
(0.22 MB) PDF
AE Specialist : Centralize Credit Review Size L
AE Specialist : Centralize Credit Review Size L  -31 ส.ค. 2561
(0.07 MB) PDF
หัวหน้าส่วน / เจ้าหน้าที่อาวุโส / เจ้าหน้าที่การบัญชี ฝ่ายการบัญชี
หัวหน้าส่วน / เจ้าหน้าที่อาวุโส / เจ้าหน้าที่การบัญชี ฝ่ายการบัญชี  -30 ส.ค. 2561
(0.14 MB) PDF
ผู้อำนวยการฝ่าย ผู้บริหารฝ่าย ฝ่ายปฏิบัติการบัตรและร้านค้า
ผู้อำนวยการฝ่าย ผู้บริหารฝ่าย ฝ่ายปฏิบัติการบัตรและร้านค้า  -28 ส.ค. 2561
(0.11 MB) PDF
หัวหน้าส่วน / เจ้าหน้าที่อาวุโส วิเคราะห์สินเชื่อธุรกิจ SME (AE-L)
หัวหน้าส่วน / เจ้าหน้าที่อาวุโส วิเคราะห์สินเชื่อธุรกิจ SME (AE-L)  -24 ส.ค. 2561
(0.08 MB) PDF
หัวหน้าส่วนธุรกิจสัมพันธ์ / เจ้าหน้าที่อาวุโสธุรกิจสัมพันธ์ SME (RM-L) สำนักงานธุรกิจสุรวงศ์
หัวหน้าส่วนธุรกิจสัมพันธ์ / เจ้าหน้าที่อาวุโสธุรกิจสัมพันธ์ SME (RM-L) สำนักงานธุรกิจสุรวงศ์  -24 ส.ค. 2561
(0.08 MB) PDF
หัวหน้าส่วนธุรกิจสัมพันธ์ / เจ้าหน้าที่อาวุโสธุรกิจสัมพันธ์ SME (RM-L) สำนักงานธุรกิจสะพานขาว
หัวหน้าส่วนธุรกิจสัมพันธ์ / เจ้าหน้าที่อาวุโสธุรกิจสัมพันธ์ SME (RM-L) สำนักงานธุรกิจสะพานขาว  -22 ส.ค. 2561
(0.08 MB) PDF
เจ้าหน้าที่อาวุโส / เจ้าหน้าที่บริการลูกค้าสินเชื่อธุรกิจขนาดใหญ่ สายงานธุรกิจขนาดใหญ่ 1
เจ้าหน้าที่อาวุโส / เจ้าหน้าที่บริการลูกค้าสินเชื่อธุรกิจขนาดใหญ่ สายงานธุรกิจขนาดใหญ่ 1  -14 ส.ค. 2561
(0.08 MB) PDF
หัวหน้าส่วน - เจ้าหน้าที่วิเคราะห์สินเชื่อธุรกิจ SME (AE-M)
หัวหน้าส่วน - เจ้าหน้าที่วิเคราะห์สินเชื่อธุรกิจ SME (AE-M)  -10 ส.ค. 2561
(0.20 MB) PDF
หัวหน้าส่วนธุรกิจสัมพันธ์ SME (RM-M) / เจ้าหน้าที่อาวุโสธุรกิจสัมพันธ์ SME (RM-M)
หัวหน้าส่วนธุรกิจสัมพันธ์ SME (RM-M) / เจ้าหน้าที่อาวุโสธุรกิจสัมพันธ์ SME (RM-M)  -10 ส.ค. 2561
(0.20 MB) PDF
หัวหน้าส่วน / เจ้าหน้าที่อาวุโส / เจ้าหน้าที่ บริหารความเสี่ยง ฝ่ายวิเคราะห์แบบจำลองและบริหารพอร์ตสินเชื่อ
หัวหน้าส่วน / เจ้าหน้าที่อาวุโส / เจ้าหน้าที่ บริหารความเสี่ยง ฝ่ายวิเคราะห์แบบจำลองและบริหารพอร์ตสินเชื่อ  -10 ส.ค. 2561
(0.22 MB) PDF
หัวหน้าส่วน / เจ้าหน้าที่อาวุโส / เจ้าหน้าที่ บริหารความเสี่ยง ฝ่ายประเมินความเสี่ยงข้อผิดพลาดและการทุจริต
หัวหน้าส่วน / เจ้าหน้าที่อาวุโส / เจ้าหน้าที่ บริหารความเสี่ยง ฝ่ายประเมินความเสี่ยงข้อผิดพลาดและการทุจริต  -10 ส.ค. 2561
(0.21 MB) PDF
รองผู้อำนวยการฝ่าย / หัวหน้าส่วน / เจ้าหน้าที่อาวุโส กลั่นกรองสินเชื่อ
รองผู้อำนวยการฝ่าย / หัวหน้าส่วน / เจ้าหน้าที่อาวุโส กลั่นกรองสินเชื่อ  -10 ส.ค. 2561
(0.28 MB) PDF
ลูกจ้างรายปี ทำหน้าที่ IT Helpdesk ทีมบริการลูกค้าทางโทรศัพท์
ลูกจ้างรายปี ทำหน้าที่ IT Helpdesk ทีมบริการลูกค้าทางโทรศัพท์  -10 ส.ค. 2561
(0.38 MB) PDF

สนใจร่วมเป็นส่วนหนึ่งในพลังขับเคลื่อนขององค์กร
ก้าวสู่โอกาสทางการศึกษา
กับกรุงไทย
ให้การเรียนต่อไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป
ทุนการศึกษาธนาคารกรุงไทย