ร่วมงานกับกรุงไทย

สนใจร่วมเป็นส่วนหนึ่งในพลังขับเคลื่อนขององค์กร
สนใจร่วมเป็นส่วนหนึ่ง
ในพลังขับเคลื่อนขององค์กร
ธนาคารกรุงไทยกำลังมองหาบุคลากรที่มีศักยภาพ
เพื่อเข้าทำงานในตำแหน่งต่างๆ
ค้นหาตำแหน่งงานว่าง
GROWING TOGETHER ก้าวไปกับกรุงไทย
dot background
GROWING
TOGETHER
เราอยากชวนคุณมาเติบโตไปด้วยกัน
ธนาคารกรุงไทยมีความมุ่งมั่นตั้งใจจะผลักดันศักยภาพในหลากหลายด้านของบุคลากรทุกภาคส่วนขององค์กร เราจึงพร้อมเปิดกว้างกับทุกโอกาสให้กับพนักงาน ไม่ว่าจะเป็นด้านการพัฒนาตนเอง การเติบโตในสายงานหน้าที่ ความมั่นคงทางการเงิน การตอบแทนสังคม ตลอดจนการมีคุณภาพชีวิตที่ดี เพราะเราเชื่อว่า การจะขับเคลื่อนองค์กรให้ก้าวไกลอย่างยั่งยืน ต้องมาจากพลังแห่งศักยภาพของบุคลากรทุกคน
EXCELLENT SERVICES
dot background
EXCELLENT SERVICES
ให้กรุงไทยเป็นบ้านหลังที่สองของคุณ
เราดูแลพนักงานด้วยความเชื่อที่ว่า “เมื่อพนักงานมีความสุขกับการทำงาน ย่อมสร้างผลงานที่มีคุณภาพให้กับองค์กรอยู่เสมอ” พนักงานและผู้บริหารของเราจึงได้รับการดูแลอย่างเป็นธรรม ได้รับผลตอบแทนตามผลงานที่ปฏิบัติได้จริง มีระบบการประเมินผลงานที่โปร่งใส มีโครงการพัฒนาศักยภาพของพนักงานอย่างต่อเนื่อง เปิดโอกาสให้แสดงความสามารถ และเติบโตในสายอาชีพได้อย่างเท่าเทียม อีกทั้งมีพื้นที่การทำงานที่ปลอดภัยอุ่นใจ เหมือนอยู่ในครอบครัวเดียวกัน
LIFE AT KTB ชีวิตที่กรุงไทย
dot background
LIFE AT KTB
ชีวิตที่กรุงไทย
ตั้งแต่วันแรกที่ได้รู้จักจนถึงวันนี้ ธนาคารกรุงไทยดูแลทั้งตัว และหัวใจ เรารู้สึกว่าธนาคารเป็นทั้งบ้านหลังที่ 2 และเป็นทั้งโรงเรียน พี่ๆ ในฝ่ายสื่อสารองค์กรและภาพลักษณ์ดูแล เอาใจใส่ สอนงานเหมือนคุณครู แต่ในขณะเดียวกันก็เปิดโอกาสให้เราแสดงความคิดเห็น เป็นตัวของตัวเองได้อย่างเต็มที่ เราจึงรู้สึกดีทุกครั้งที่มาที่นี่
- ณิชาภัทร พงษ์ศรีประภัสร์
KTB FAMILY ความประทับใจในครอบครัวกรุงไทย
dot background
KTB FAMILY
ความประทับใจในครอบครัวกรุงไทย
มีความภาคภูมิใจและเป็นเกียรติอย้างยิ่งที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนสถาบันการเงินชั้นนำของประเทศไทย การทำงานในฝ่ายควบคุมงานประเมินราคานั้นเป็นงานที่ท้าทาย ได้ความรู้ใหม่ๆ ทั้งทฤษฎีและหลักเกณฑ์ต่างๆ อีกทั้งยังมีโอกาสออกไปปฏิบัติงานนอกสถานที่ เช่น งานก่อสร้าง งานออกแบบตกแต่ง และงานโครงการบ้านจัดสรร เป็นต้น ทำให้ได้พัฒนาความเชี่ยวชาญทางด้านวิชาชีพ และนำมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร
- พีรดนย์ นิมิตนราดลชัย


สนใจร่วมเป็นส่วนหนึ่งในพลังขับเคลื่อนขององค์กร
ก้าวสู่โอกาสทางการศึกษา
กับกรุงไทย
ให้การเรียนต่อไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป
ทุนการศึกษาธนาคารกรุงไทย