เกี่ยวกับธนาคาร

รางวัลและความสำเร็จ
รางวัลและความสำเร็จ
บมจ. ธนาคารกรุงไทยได้รับรางวัลเกียรติยศหลายรางวัลอันนำมาซึ่งความภาคภูมิใจ
รางวัลและความสำเร็จ
บมจ. ธนาคารกรุงไทยได้รับรางวัลเกียรติยศหลายรางวัล อันนำมาซึ่งความภาคภูมิใจ ดังนี้
The Asian Banker Transaction Banking Awards 2017
The Asian Banker Transaction Banking Awards 2017
ธนาคารกรุงไทยได้รับรางวัลในงาน The Asian Banker Transaction Banking Awards 2017 ได้พัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการที่สามารถตอบโจทย์ทุกความต้องการของลูกค้าทุกภาคส่วน ทั้งภาคเอกชน ภาครัฐ รวมถึงลูกค้าบุคคล สร้างประสบการณ์การใช้บริการที่สะดวกรวดเร็ว ดังนี้
  • Best Transaction Bank in Thailand
  • Best Cash Management in Thailand
The Asset Triple A Treasury, Trade, Supply Chain and Risk Awards
The Asset Triple A Treasury, Trade, Supply Chain and Risk Awards
ธนาคารกรุงไทยได้รับรางวัลทรงคุณค่าที่สุดแห่งความภูมิใจ ก้าวสู่ความเป็นผู้นำด้านบริการจัดการทางการเงิน ในการประกวด The Asset Triple A Treasury, Trade, Supply Chain and Risk Awards ตอกย้ำการเป็น Digital Banking และเป็นแรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยเติบโต และเคียงข้างคนไทยอย่างยั่งยืน ดังนี้
  • Best Service Provider : E-Solution Partner
  • Best in Treasury and Working Capital: Public Sector