ครั้งแรกในการให้บริการทางอินเตอร์เน็ต ซึ่งท่านจะพบกับความสะดวกสบาย สามารถกรอก
                 ข้อมูลเพื่อเปิดบัญชีใหม่ ได้ทุกที่ทุกเวลา อีกทั้งกำหนดสาขา และวันที่ ที่ต้องการรับสมุด
                 บัญชีเงินฝากได้ด้วยตนเอง
บุคคลธรรมดาที่ประสงค์เปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์โดยใช้ชื่อบุคคลเดียว และเงื่อนไขการสั่งจ่ายโดยเจ้าของบัญชีแต่ผู้เดียว
 
บัตรสำคัญประจำตัว
   
    *  
 
รหัสผ่าน
  *