คลิกเพื่อเข้าสู่เว็บไซต์ธนาคารกรุงไทย กลับไปที่หน้าจอหลัก
English Version 

 

Authenticประกาศยกเลิกการให้บริการระบบ Corporate Online

           ตามที่ธนาคารได้พัฒนาระบบ New Corporate Banking เพื่อให้บริการทดแทนระบบ Corporate Online และได้ออกประกาศแจ้งนโยบายการ ยกเลิกการให้บริการระบบงานเดิมตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2550 นั้น

          บัดนี้ ธนาคารขอเรียนให้ท่านทราบว่า ธนาคารจะยกเลิกการให้บริการระบบ Corporate Online ในวันศุกร์ที่ 17 กรกฎาคม 2552

          ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ใช้บริการระบบงานเดิมสามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง ใคร่ขอให้ท่านผู้ใช้บริการโปรดติดต่อสาขาของธนาคาร เพื่อแจ้งความประสงค์ขอ ใช้บริการระบบ New Corporate Banking ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

“คลิ๊กที่นี่!! เพื่อศึกษารายละเอียดวิธีการสมัครใช้บริการ New Corporate Banking"

หมายเหตุ:

ก. ผู้สมัครไม่จำเป็นต้องยื่นเอกสารประกอบการสมัครฯ ในกรณีที่ระบุบริการเทียบเท่ากับบริการที่ใช้งานอยู่บนระบบเดิม หากมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบริการ หรือ มีการสมัครใช้บริการอื่นใดนอกเหนือจากที่ได้ใช้บริการอยู่ในปัจจุบัน ผู้สมัครจำเป็นต้องยื่นเอกสารประกอบการสมัครทุกรายการตามที่ทางธนาคารกำหนด
ข. ท่านสามารถดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียดเกี่ยวกับบริการ แบบฟอร์มใบคำขอใช้บริการ และรายการเอกสารประกอบการสมัครได้ทีหน้าคั่นบริการ New Corporate Banking ผ่านทางเว็บไซต์ของธนาคาร www.ktb.co.th > เลือกเมนู New Corporate Banking

ท่านเป็นผู้เข้ามาเยี่ยมชมลำดับที่ 
นับตั้งแต่วันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๔๓


 


สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
ห้ามทำการลอกเลียน ไม่ว่าส่วนหนึ่งส่วนใดนอกจากจะได้รับอนุญาต