คลิกเพื่อเข้าสู่เว็บไซต์ธนาคารกรุงไทย กลับไปที่หน้าจอหลักของคำแนะนำ
English Version 
Internet Bankingคำแนะนำเข้าสู่ระบบ
 • หน้าต่อไปโดยปกติ : รายการครั้งสุดท้าย
 • รายละเอียดของหน้านี้
  • User Id
   ป้อน User Id ตั้งแต่ 8 ตัว และไม่เกิน 20 ตัว ประกอบด้วย ตัวอักษรภาษาอังกฤษ หรือตัวเลข หรือตัวอักษรพิเศษ เช่น myname+thing
  • Password
   ป้อน Password ตั้งแต่ 8 ตัว และไม่เกิน 16 ตัว ประกอบด้วย ตัวอักษรภาษาอังกฤษ หรือตัวเลข หรือตัวอักษรพิเศษ เช่น cfg%nhy-8

  • Click เพื่อส่งข้อมูลให้ระบบประมวลผล

  • Click เพื่อลบข้อมูลที่ป้อนไว้ในหน้านี้ทั้งหมด

 


สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
ห้ามทำการลอกเลียน ไม่ว่าส่วนหนึ่งส่วนใดนอกจากจะได้รับอนุญาต