PRECIOUS

ศักยภาพแห่งการใช้จ่ายอย่างมั่นใจ
อภิสิทธิ์แห่งบริการ
จากที่ปรึกษามืออาชีพ
พร้อมดูแลทุกเรื่องทางการเงินให้มั่งคั่งทวีคูณ
เข้าสู่เว็บไซต์ ลูกค้า PRECIOUS
txt-precious-indx-subhd-2
txt-precious-indx-subhd-2
KTB PRECIOUS
KTB PRECIOUS
KTB PRECIOUS คือ ลูกค้าที่มีสินทรัพย์การลงทุน (Asset Under Management หรือ AUM) ตั้งแต่ 2-9.99 ล้านบาท
KTB PRECIOUS PLUS
KTB PRECIOUS
KTB PRECIOUS Plus คือ ลูกค้าที่มีสินทรัพย์การลงทุน (Asset Under Management หรือ AUM) ตั้งแต่ 10 -49.99 ล้านบาทขึ้นไป
KTB PRECIOUS
KTB PRECIOUS
KTB PRECIOUS Plus Infinite คือ ลูกค้าที่มีสินทรัพย์การลงทุน (Asset Under Management หรือ AUM) ตั้งแต่ 50 ล้านบาทขึ้นไป
KTC FOREVER REWARDS ได้มากกว่า...ความสุขที่แลกได้
KTB PRECIOUS
สิทธิพิเศษด้านการเงินจากธนาคาร
  • รับสิทธิ์ยกเว้นค่าธรรมเนียมซื้อสมุดเช็ค บุคคลธรรมดา 5 เล่มต่อปี
  • รับสิทธิ์ยกเว้นค่าธรรมเนียมการโอนเงินระหว่างบัญชีออมทรัพย์ และกระแสรายวัน (Overdraft Account Linkage)
  • รับสิทธิ์ยกเว้นค่าธรรมเนียมซื้อเช็คของขวัญ และแคชเชียร์เช็คบุคคลธรรมดาไม่จำกัดจำนวน
  • รับสิทธิ์ยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบแสดงรายการบัญชีเงินฝาก (Bank account Statement) ทุกประเภทและไม่จำกัดจำนวน
  • รับสิทธิ์ยกเว้นค่าธรรมเนียมบริการ SMS Alert แจ้งเตือนความเคลื่อนไหวธุรกรรมทางการเงินแบบรายบัญชี
  • รับสิทธิ์ยกเว้นค่าธรรมเนียมรักษาบัญชีออมทรัพย์ และ/หรือกระแสรายวัน
  • รับสิทธิ์ยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกสมุดคู่ฝากใหม่ กรณีสูญหาย
KTC FOREVER REWARDS ได้มากกว่า...ความสุขที่แลกได้
txt-precious-indx-hd-4
สบายใจหายห่วง...ดูแลคุณในทุกวัน
  • บริการสำรองพื้นที่จอดรถ ณ ศูนย์การค้าสยามพารากอน บริเวณชั้น 1 ฝั่ง South
  • บริการสำรองพื้นที่จอดรถ ณ ศูนย์การค้าเซนทรัลพลาซา ที่ร่วมรายการทั่วประเทศ
KTC FOREVER REWARDS ได้มากกว่า...ความสุขที่แลกได้
txt-precious-indx-hd-4
บริการห้องรับรองพิเศษเหนือระดับ
เพื่อเป็นศูนย์กลางในการให้คำปรึกษาด้านการเงินและการลงทุน พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก ตลอดจนมุมรับรองส่วนตัวเพื่อการพักผ่อน ตอบสนองชีวิตส่วนตัวให้แก่ท่านลูกค้าคนพิเศษได้อย่างครบครัน
ศักยภาพแห่งการใช้จ่ายอย่างมั่นใจ
ที่สุดแห่งเอกสิทธิ์
ที่ให้คุณได้มากกว่า
ด้วยทีมผู้เชี่ยวชาญที่มุ่งมั่นดูแลและให้คำแนะนำคุณ
เข้าสู่เว็บไซต์ ลูกค้า PRECIOUS