ผลิตภัณฑ์และบริการ

พิมพ์

บริการออกหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ (KTB LG Online)

บริการออกหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ (KTB LG Online)

 

เปลี่ยนขั้นตอนการออกหนังสือค้ำประกันให้เป็นเรื่อง สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย มั่นใจ เพื่อความคล่องตัว และโอกาสในการขยายธุรกิจของคุณ

 

ลักษณะของบริการ
 

KTB LG Online บริการออกหนังสือค้ำประกันแบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยผ่านระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (Electronic Government Procurement: e-GP) ของกรมบัญชีกลาง ที่เชื่อมต่อกับระบบ KTB Corporate online ของธนาคารกรุงไทย เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ประกอบการที่ลงทะเบียนไว้กับระบบงาน e-GP โดยผู้ประกอบการที่ประสงค์เข้าร่วมประมูลงาน สามารถยื่นขอออกหนังสือค้ำประกันแบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านธนาคารกรุงไทยได้ตามประเภทของหนังสือค้ำประกันที่กรมบัญชีกลางกำหนดไว้ 5 ประเภท ได้แก่
 • หนังสือค้ำประกันซองประกวดราคา (Bid Bond, Tender Guarantee)
 • หนังสือค้ำประกันสัญญา (Performance Bond) *
 • หนังสือค้ำประกันรับล่วงหน้า (Advance Bond)*
 • หนังสือค้ำประกันผลงาน (Retention Bond)*
 • หนังสือค้ำประกันการรับเงินค่าจ้าง/ค่าพัสดุก่อนการตรวจรับ (Lien Bond)*

* ปัจจุบัน กรมบัญชีกลางยังไม่เปิดให้บริการ

 

เงื่อนไขในการสมัครขอใช้บริการ

ผู้ประกอบการ จะต้องเตรียมข้อมูลให้พร้อมสำหรับการใช้บริการ KTB LG Online ดังนี้
 1.  การลงทะเบียนเป็นผู้ค้าภาครัฐ
  - ผู้ประกอบการสามารถลงทะเบียนเป็นผู้ค้าในระบบ e-GP ของกรมบัญชีกลาง โดยเข้าเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลางที่ www.gprocurement.go.th โดยเข้าไปที่แถบรายการ “ค้นหาข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างที่คุณอยากรู้” และพิมพ์ข้อความ “การพิมพ์แบบแสดงการลงทะเบียน” หลักจากนั้น คลิกเพื่อดาวน์โหลดคู่มือการลงทะเบียนเป็นผู้ค้าภาครัฐในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP)
   
 2. การสมัครใช้บริการ KTB LG Online กับธนาคารกรุงไทย
  - ผู้ประกอบการสมัครใช้บริการ KTB Corporate Online ได้ทุกสาขา และ/หรือสำนักธุรกิจของธนาคารกรุงไทย
  - ผู้ประกอบการขออนุมัติวงเงินสินเชื่อสำหรับการออกหนังสือค้ำประกัน ได้ทุกสาขา และ/หรือสำนักธุรกิจของธนาคารกรุงไทย โดยเงื่อนไขเป็นไปตามระเบียบ และวิธีการปฏิบัติงานของธนาคาร

 

อัตราค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียมสำหรับการออกหนังสือค้ำประกันแบบอิเล็กทรอนิกส์ ตามที่ได้รับอนุมัติจากธนาคารกรุงไทย

 

สิทธิประโยชน์

 • สะดวก รวดเร็ว ไม่ต้องเสียเวลาในการเดินทางไปขอออกหนังสือค้ำประกันกับทางธนาคาร
 • ลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ และ การจัดการด้านเอกสาร
 • บริการแจ้งเตือนสถานะของหนังสือค้ำประกันให้ทราบผ่าน SMS / Email
 • สามารถ Download สำเนาหนังสือค้ำประกันผ่านระบบ e-GP หรือ KTB Corporate Online ได้ทันที
 • ตรวจสอบการทำรายการและสถานะของหนังสือค้ำประกันผ่านระบบ KTB Corporate Online ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

 

คลิปแนะนำ KTB LG Online ตอนที่ 1

วิธีการชำระเงินสำหรับการซื้อเอกสารประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับงานจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐผ่านระบบ e-GP (Electronic Government Procurement) ของกรมบัญชีกลางที่สาขาธนาคารกรุงไทยทั่วประเทศ

 

 

 

คลิปแนะนำ KTB LG Online ตอนที่ 2

วิธีการชำระเงินสำหรับบริการออกหนังสือค้ำประกันทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับงานจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (Electronic Government Procurement หรือ e-GP) ของกรมบัญชีกลาง ผ่านระบบ KTB Corporate Online ของธนาคารกรุงไทย

 

 

 
 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

 • ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ คลิกที่นี่ เพื่อค้นหาสาขาใกล้บ้านท่าน
 • Call Center 0-2111-1111 (www.contactcenter.ktb.co.th)
 • ฝ่ายสนับสนุนงานสาขา โทร. 0-2208-4507, 4520, 4525, 4535

 

วิสัยทัศน์ใหม่
KTB Growing Together
กรุงไทย ก้าวไกล ไปกับคุณ