ผลิตภัณฑ์และบริการ

พิมพ์

บริการซื้อเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าที่ได้จากการส่งสินค้าออก

บริการซื้อเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าที่ได้จากการส่งสินค้าออก

 


เป็นบริการเพื่อลดความเสี่ยงของลูกค้า (ผู้ขาย/ผู้ส่งออก) จากการผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน และช่วยให้ลูกค้าทราบรายได้ที่แน่นอน จากการส่งสินค้าไปจำหน่ายยังต่างประเทศ โดยธนาคารจะตกลงรับซื้อเงินตราต่างประเทศล่วงหน้ากับลูกค้า โดยกำหนดอัตราแลกเปลี่ยนในปัจจุบัน และจะรับมอบเงินตราต่างประเทศ และชำระเงินในระยะเวลาใดเวลาหนึ่งในอนาคต ตามข้อตกลงในสัญญาที่ได้ทำไว้

วัตถุประสงค์ของบริการ
เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับลูกค้า (ผู้ขาย/ผู้ส่งออก) ของธนาคารในการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนที่คาดว่าจะลดลง (เงินบาทมีค่าสูงขึ้นเมื่อเทียบกับเงินตราต่างประเทศ ทำให้ได้รับเงินบาทน้อยลง)

คุณสมบัติลูกค้า
 • เป็นลูกค้าที่ประกอบธุรกิจส่งออกสินค้าไปจำหน่ายยังต่างประเทศ ที่จะได้รับเงินตราต่างประเทศเข้ามาในอนาคต
 • มีวงเงิน Forward Contract กับธนาคาร

ขั้นตอนการขอใช้บริการ/เงื่อนไข
 • เงื่อนไขการใช้บริการ
  • มีวงเงิน Forward Contract กับธนาคาร
  • มี Underlying Transaction รองรับ
  • เมื่อทำสัญญาแล้วไม่ใช้หรือใช้ Forward Contract ไม่หมด ต้องเสียค่าปรับ
  • การขอใช้บริการ ลูกค้าสามารถติดต่อกับฝ่ายบริหารเงินโดยตรง ในการขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้ากับธนาคาร
 
ประโยชน์ลูกค้า
 • ลูกค้าสามารถป้องกันความเสี่ยง จากอัตราแลกเปลี่ยนที่มีความไม่แน่นอนผันผวนขึ้นๆ ลงๆ ได้
 • ลูกค้าจะทราบรายได้ที่แน่นอนจากการขายสินค้าไปต่างประเทศ

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

 • Call Center Trade Finance Service โทร. 0-2208-3777
 • ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ คลิกที่นี่ เพื่อค้นหาสาขาใกล้บ้านท่าน
 • Call Center 0-2111-1111 (www.contactcenter.ktb.co.th)


วิสัยทัศน์ใหม่
KTB Growing Together
กรุงไทย ก้าวไกล ไปกับคุณ