ผลิตภัณฑ์และบริการ

พิมพ์

บัตรเอทีเอ็มประเภท Payment Only

บัตรเอทีเอ็มประเภท Payment Only

 

เอกสิทธิ์และความภาคภูมิใจ ที่ร่วมก้าวไปสู่จุดสูงสุดในโลกธุรกิจปัจจุบัน

 

KTB e-Logistics Card

 

บัตรเอทีเอ็ม, บัตรเอทีเอ็ม KTB

เป็นบัตรเอทีเอ็มประเภท Payment Only เพื่อใช้ชำระค่าภาระและค่าบริการให้กับการท่าเรือแห่งประเทศไทย ผ่านเครื่อง Mobile EDC ของธนาคารกรุงไทย ณ จุดบริการ One Stop Service ของการท่าเรือแห่งประเทศไทย โดยก่อนหน้านี้ลูกค้าจะต้องออกเช็คหรือพกเงินสดจำนวนมากเพื่อไปชำระเงินที่การท่าเรือฯ บัตร KTB e-Logistics Card จึงช่วยลดภาระการออกเช็คและลดความเสี่ยงในการพกเงินสด นอกจากนี้ลูกค้ายังมั่นใจได้ในเรื่องของความปลอดภัยในการใช้บัตร เพราะเป็นบัตรที่ใช้เพื่อชำระเงินกับการท่าเรือฯ เท่านั้น ไม่สามารถใช้รูดซื้อสินค้าที่ร้านค้าทั่วไป หรือทำรายการเบิกถอนเงินสดและทำธุรกรรมต่างๆ ผ่านเครื่องเอทีเอ็มและเอดีเอ็มของธนาคารได้ สำหรับลูกค้าที่ต้องการใช้บริการบัตร KTB e-Logistics Card ให้ติดต่อขอทำบัตรได้ที่สาขาที่ลูกค้าเปิดบัญชี สามารถขอใช้บริการได้ทั้งลูกค้าบุคคลธรรมดาและลูกค้าประเภทนิติบุคคล

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

วิสัยทัศน์ใหม่
KTB Growing Together
กรุงไทย ก้าวไกล ไปกับคุณ