ผลิตภัณฑ์และบริการ

พิมพ์

บริการรับซื้อตั๋วเงินต่างประเทศ

บริการรับซื้อตั๋วเงินต่างประเทศ

 

 

เป็นบริการรับซื้อตั๋วเงินต่างประเทศ (Foreign Clean Bills Purchased) จำนวน 13 สกุลเงิน สามารถใช้บริการได้ที่สำนักงานใหญ่ และสาขาทุกแห่งทั่วประเทศ

 

ลำดับ สกุลเงิน
1  U.S. DOLLAR USD
2  EURO EUR
3  POUND STERLING GBP
4  SINGAPORE DOLLAR SGD
5  AUSTRALIAN DOLLAR AUD
6  NEW ZEALAND DOLLAR NZD
7  CANADIAN DOLLAR CAD
8  HONGKONG DOLLAR HKD
9  JAPANESE YEN JPY
10  SWISS FRANC CHF
11  DANISH KRONER DKK
12  SWEDISH KRONER SEK
13  NORWEGIAN KRONER NOK


ลักษณะบริการ

  • รับซื้อเช็คเดินทางโดยสามารถรับเงินสดได้ทันที
  • รับซื้อตั๋วเงินต่างประเทศประเภทอื่นๆ ได้แก่ ดราฟต์ เช็ค มันนี่ออเดอร์ ตั๋วเงินต่างประเทศที่ออกโดยกระทรวงการคลัง (United States Treasury Check)  ธนาณัติของไปรษณีย์ประเทศสหรัฐอเมริกา (United State International Postal Money Order) ฯลฯ โดยนำเงินเข้าบัญชีก่อนทราบผลการเรียกเก็บ


เงื่อนไขการให้บริการ

  • ลูกค้าต้องนำมาขายด้วยตนเองตามที่ระบุหน้าตั๋ว
  • ลูกค้าต้องมีบัญชีเงินฝากกับธนาคาร


ค่าธรรมเนียม

  • เช็คเดินทางฉบับละ 150.00 บาท และค่าอากรแสตมป์ฉบับละ 3.00 บาท (ปัจจุบันธนาคารรับซื้อเช็คเดินทาง AMEX เท่านั้น)
  • ตั๋วเงินประเภทอื่น ๆ ฉบับละ 400.00 บาท และค่าอากรแสตมป์ฉบับละ 3.00 บาท
  • ค่าใช้จ่ายของธนาคารต่างประเทศ (ถ้ามี)


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

  • ฝ่ายธุรกิจปริวรรต โทร. 0-2208-3607
  • ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ คลิกที่นี่ เพื่อค้นหาสาขาใกล้บ้านท่าน
  • Call Center 0-2111-1111 (www.contactcenter.ktb.co.th)

 

วิสัยทัศน์ใหม่
KTB Growing Together
กรุงไทย ก้าวไกล ไปกับคุณ