ผลิตภัณฑ์และบริการ

พิมพ์

A/C Transfer

A/C Transfer

 


บริหารเงินทุนหมุนเวียนแสนสะดวก ลดค่าใช้จ่ายให้ธุรกิจมั่นคงยิ่งกว่า กับบริการสภาพคล่อง Account Transfer ของธนาคารกรุงไทย

ลักษณะของบริการ
บริการโอนเงินระหว่างบัญชี เพื่อใช้โอนเงินจากบัญชีเงินฝากบัญชีใดบัญชีหนึ่งของบริษัท / หน่วยงานที่มีอยู่กับธนาคาร ไปยังบัญชีตนเองหรือบัญชีบุคคลอื่น โดยผ่านช่องทางต่างๆ

ลูกค้าสามารถใช้บริการ Account Transfer โดยผ่านช่องทางต่างๆ ดังนี้
 • สาขาเครือข่าย
  • การใช้บริการผ่าน Counter ของธนาคาร
 • ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ การใช้บริการที่เป็น Self Service Banking
  • ATM / ADM
  • Tele Banking
  • Internet Banking

จุดเด่นบริการ
 • รวดเร็ว : คล่องตัวในการดำเนินธุรกิจ
 • สะดวก : มีหลากหลายช่องทางการให้บริการ
 • มีประสิทธิภาพ : เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงาน
 • ประหยัด : ลดต้นทุนในการดำเนินการ
   

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

วิสัยทัศน์ใหม่
KTB Growing Together
กรุงไทย ก้าวไกล ไปกับคุณ