ผลิตภัณฑ์และบริการ

พิมพ์

บริการหักบัญชีอัตโนมัติ (KTB Direct Debit)

บริการหักบัญชีอัตโนมัติ (KTB Direct Debit)

บริการจัดการทางการเงินและลดต้นทุนการดำเนินงานในด้านการเรียกเก็บเงิน ซึ่งลูกค้าสามารถบริหารจัดการทางการเงินได้อย่างคล่องตัวและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น


ลักษณะของบริการ

     บริการหักบัญชีเงินฝากของลูกค้าที่ได้ยินยอมให้หักเงินจากบัญชี เพื่อชำระค่าสินค้า / ค่าบริการ/ ค่าสาธารณูปโภค ให้กับผู้ขอใช้บริการ และ/หรือ ค่าบริการหักบัญชี (Direct Debit) ให้กับธนาคาร โดยผู้ขอใช้บริการสามารถทำรายการด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์ของธนาคาร หรือจัดส่งข้อมูลการโอนเงินให้สาขาธนาคารตามข้อตกลง
 
จุดเด่นของบริการ
  • บริหารจัดการ/ควบคุมการเรียกเก็บเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  • ลดต้นทุนในการดำเนินงานภายในบริษัท
  • เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการเงินให้แก่บริษัทด้วย บริการเข้าบัญชีอัตโนมัติ
  • บริหารจัดการเวลาในการเรียกเก็บเงินได้สะดวกยิ่งขึ้น
  • เลือกช่องทางการทำรายการด้วยตนเองผ่านอินเตอร์เน็ตหรือ ส่งข้อมูลผ่านสาขาของธนาคาร
  • เรียกเก็บเงินจากลูกค้ารายย่อยที่เป็นบัญชีธนาคารกรุงไทยได้ตลอด 24ชม.

เวลาให้บริการ
  • หน่วยงานสามารถทำรายการโอนเงินได้ด้วยตนเองผ่าน Internet ตลอด 24 ชั่วโมง หรือทำรายการผ่านสาขาธนาคาร
 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

วิสัยทัศน์ใหม่
KTB Growing Together
กรุงไทย ก้าวไกล ไปกับคุณ