ผลิตภัณฑ์และบริการ

พิมพ์

บริการเช็คอิเล็กทรอนิกส์

บริการเช็คอิเล็กทรอนิกส์

 

ลักษณะบริการ
บริการโอนเงิน KTB E-Cheque เป็นบริการโอนเงินผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์รูปแบบหนึ่งของธนาคาร พัฒนาขึ้นเพื่อเพิ่มความมั่นใจให้กับการโอนเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ด้วย รหัสรับเงิน เพิ่มความสะดวกสบายกับการทำรายการโอนเงิน ชำระค่าสินค้าและบริการ ให้กับผู้รับเงินที่มีบัญชีออมทรัพย์หรือเดินสะพัดกับทุกธนาคาร รวมทั้งผู้รับเงินที่ไม่มีบัญชีกับธนาคาร สามารถขอรับเงินผ่านช่องทางของธนาคารผู้โอนได้ นอกจากนี้ยังมีระบบแจ้งสถานะและผลการโอนเงินให้ทั้งผู้โอนและผู้รับเงินทราบ ในทันที


 

บริการโอนเงิน KTB E-Cheque ให้บริการ 2 รูปแบบ ดังนี้

  1. Account Transfer : เป็นบริการโอนเงิน ไปยังบัญชีผู้รับเงินปลายทางทั้งบัญชีธนาคารกรุงไทยและบัญชีต่างธนาคาร
     
  2. Cash: เป็นบริการโอนเงินไปยังผู้รับเงินปลายทางที่ไม่มีบัญชีธนาคาร เพื่อรับเงินสดที่สาขาของธนาคาร

 


จุดเด่นของบริการ

  • ง่าย : เพียงกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนและสั่งโอนเงินผ่านช่องทางต่างๆ
  • สะดวก : ผู้โอนเงินสามารถกำหนดวันที่ที่ต้องการให้ทำรายการล่วงหน้า ได้ตลอด 24 ชั่วโมง
  • ปลอดภัย : อนุมัติรายการโอนเงินเข้าบัญชีด้วยรหัสลับ
  • มั่นใจ : ผู้โอนเงินและผู้รับเงินสามารถตรวจสอบรายละเอียดและสถานะของรายการโอนเงิน ได้ตลอดเวลา
  • ประสิทธิภาพ : ลดขั้นตอนและลดค่าใช้จ่ายเดินทางมาทำรายการที่สาขาของธนาคารเวลาให้บริการ


หน่วยงานสามารถทำรายการโอนเงินได้ด้วยตัวเองผ่าน Internet ตลอด 24 ชั่วโมง

 


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

 

วิสัยทัศน์ใหม่
KTB Growing Together
กรุงไทย ก้าวไกล ไปกับคุณ