ผลิตภัณฑ์และบริการ

บริการทางการเงินต่างประเทศ

บริการรับซื้อลด DPL Without Recourse

บริการรับซื้อลดตั๋วแลกเงินตาม Domestic L/C แบบไม่มีสิทธิไล่เบี้ย (DPL Without Recourse) ธนาคารมีบริการให้สินเชื่อเพื่อการรับซื้อลดตั๋วเงินที่มีสถาบันการเงินรับรอง หรืออาวัลภายใต้เลตเตอร์ออฟเครดิตในปร ...

ดูทั้งหมด

บริการสั่งซื้อเงินตราต่างประเทศผ่าน KTB Netbank

บริการสั่งซื้อเงินตราต่างประเทศผ่าน KTB Netbank แลกเงิน ได้เรทดีกว่า ผ่าน KTB Netbank อีกหนึ่งช่องทางการสั่งซื้อธนบัตรต่างประเทศ ผ่านระบบออนไลน์ อุ่นใจ จะใช้เงินสกุลไหน เรามีให้แลกถึง 36 ส ...

ดูทั้งหมด

บริการรับซื้อ-ขายธนบัตรต่างประเทศ

ด้วยบริการแบบมืออาชีพที่คุณมั่นใจได้ด้วยระบบอัตราแลกเปลี่ยนระดับมาตรฐานสากล ให้คุณสามารถซื้อ-ขายธนบัตรต่างประเทศได้อย่างคล่องตัว พร้อมความสะดวกทุกครั้งเมื่อเลือกใช้บริการ ซึ่งมีจำนวน 36 สกุลเงิน ...

ดูทั้งหมด

บริการแจ้งหนังสือค้ำประกัน

ลักษณะการให้บริการ เป็นบริการหนึ่งของธนาคารที่ทำหน้าที่เป็น Advising Bank เช่นเดียวกับบริการแจ้งการเปิด/แก้ไข L/C เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับลูกค้า (ผู้รับประโยชน์) ให้ได้รับการปิด/แก้ไขหนังสือค้ำประก ...

ดูทั้งหมด

บริการออก/แก้ไขหนังสือค้ำประกันตามคำขอของธนาคารตัวแทนในต่างประเทศ

บริการออก/แก้ไข หนังสือค้ำประกันตามคำขอของธนาคารตัวแทนในต่างประเทศ ต่อผู้รับประโยชน์ในประเทศไทยลักษณะการให้บริการ เป็นบริการออกหนังสือค้ำประกันต่อผู้รับ ประโยชน์ในประเทศไทยตามที่ธนาคาร ตัวแทนในต่างปร ...

ดูทั้งหมด

บริการออกหนังสือค้ำประกันหรือสแตนด์บาย L/C ต่อผู้รับประโยชน์ในต่างประเทศ

บริการออกหนังสือค้ำประกัน หรือสแตนด์บาย แอล/ซี ต่อผู้รับประโยชน์ในต่างประเทศลักษณะการให้บริการ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ลูกค้าที่มี ความจำเป็นต้องใช้หนังสือค้ำประกัน (Letter of Guarantee หรือ Standby L/ ...

ดูทั้งหมด

KTB Trade Online

KTB Trade Online ช่วยคุณทำธุรกิจนำเข้า-ส่งออก เร็วกว่า ได้เปรียบกว่า... KTB Trade Online จากธนาคารกรุงไทย ให้คุณสามารถทำธุรกรรมการค้าต่างประเทศผ่านระบบออนไลน์ได้ทุกที่ ทุกเวลา เชื่อมต่อธุรกิจนำเข้า ...

ดูทั้งหมด

e-Export Bills

เป็นระบบงานที่นำมาใช้เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับลูกค้า ในการจัดส่งเอกสารตั๋วสินค้าออก (e-Export Bills) ผ่านช่องทาง Internet จากบริษัทมายังธนาคาร เพื่อให้พนักงานธนาคารตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร หากมีข้อ ...

ดูทั้งหมด

บริการเปิด/แก้ไข L/C เพื่อชำระสินค้า

การเปิดเลตเตอร์ออฟเครดิต (Letter of Credit : L/C) เป็นวิธีการชำระเงินทางการค้าระหว่างประเทศ วิธีการหนึ่ง เมื่อลูกค้า(ผู้นำเข้า/ผู้ซื้อ) ตกลงสั่งซื้อสินค้าจากต่างประเทศโดยเลือกวิธีการชำระเงินด้วย L/C ...

ดูทั้งหมด

บริการเปิด/แก้ไข L/C ผ่านระบบอินเตอร์เนต

เป็นระบบงานที่นำมาใช้เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าในการใช้บริการ เปิด / แก้ไข L/C กับธนาคาร โดยสามารถทำรายการส่งข้อมูลผ่านช่องทาง Internet จากบริษัทมายังธนาคาร เมื่อพนักงานธนาคารตรวจสอบความถูกต้องขอ ...

ดูทั้งหมด