ลูกค้าธุรกิจ SME

พร้อมเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้ธุรกิจ SME

เคียงข้างและเติบโตไปพร้อมกัน

ประกันภัย

SEO Txt

บริหารความเสี่ยงทางการเงิน

SEO Txt
×

มือใหม่หัดบริหารเวลา  
 

เมื่อคนๆ หนึ่งต้องการสร้างธุรกิจเป็นของตัวเอง เขามักทุ่มเททั้งแรงกายและแรงใจไปกับการก่อร่างสร้างฝันให้เป็นจริง จนบางครั้งความทุ่มเทที่มากมายนี้กลับกลายเป็นต้นเหตุของการบริหารจัดการเวลาที่บกพร่อง ซึ่งอาจทำให้เกิดความยุ่งเหยิงในการดำเนินชีวิต และสั่นคลอนสัมพันธภาพที่ดีกับคนรอบข้างได้
 

การบริหารจัดการเวลา (Time Management) ให้มีประสิทธิภาพจึงเป็นเรื่องที่นักธุรกิจมือใหม่ควรให้ความสำคัญ เพราะจะช่วยให้การทำงานในแต่ละขั้นตอนเป็นไปอย่างมีระบบระเบียบ โดยมีหลักการบริหารจัดการเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ 4 ขั้นตอน ดังนี้

 • วางแผน
  การวางแผนงานไว้ล่วงหน้าถือเป็นการทำงานเชิงรุก (Proactive Working) ทำให้เราเห็นว่าในแต่ละวัน แต่ละสัปดาห์ หรือแต่ละเดือนนั้นมีงานอะไรที่ต้องทำบ้างเพื่อให้ไปถึงเป้าหมาย โดยเรายังสามารถลำดับความสำคัญให้กับงานแต่ละชิ้นได้อีกด้วย อันจะทำให้เราการใช้เวลาแต่ละนาทีเกิดความคุ้มค่าที่สุด
   
 • ลงมือทำ
  เมื่อวางแผนแล้ว ก็ต้องลงมือทำ โดยเราควรโฟกัสงานทีละชิ้นและทำให้เสร็จเป็นเรื่องๆ ตามกำหนดเวลาที่วางแผนไว้ ไม่ควรติดนิสัยผลัดวันประกันพรุ่ง หรือมาเร่งทำตอนใกล้ถึงกำหนดส่งเพราะจะทำให้ได้ชิ้นงานที่ไม่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งอาจเกิดความผิดพลาดในเนื้องานซึ่งบางครั้งก็สายเกินกว่าจะแก้ไขได้
   
 • ตรวจสอบ
  เมื่อดำเนินการมาสักระยะหนึ่งแล้ว เราควรหันกลับไปตรวจสอบดูว่า แผนการที่วางไว้ หรืองานที่ได้ลงมือทำไปแล้วนั้น สำเร็จลุล่วงได้ตามที่ตั้งใจไว้หรือไม่ มีงานไหนบ้างที่เจออุปสรรค หรืองานประเภทไหนบ้างที่สามารถทำได้เร็วหรือช้ากว่ากำหนด เพื่อที่จะได้นำมาปรับปรุงในขั้นตอนต่อไป
   
 • พัฒนา  
  หากสำรวจแล้วพบว่า ไม่สามารถปฏิบัติงานตามแผนที่กำหนดขึ้นได้ ให้เราพิจารณาว่าเพราะเหตุใดบ้างที่ทำให้งานล้าช้าหรือเกิดความผิดพลาด เพื่อในครั้งต่อไปจะได้กำหนดการทำงานให้ละเอียดและรอบคอบกว่าเดิม รวมทั้งจัดสรรเวลาตามความยากง่ายของงานให้เหมาะสมยิ่งขึ้น  
   

มาถึงขั้นสุดท้ายนี้ เราจะเห็นภาพใหญ่ของกระบวนการทำงานทั้งหมดอันเกิดจากการบริหารเวลาที่ประสิทธิภาพ ซึ่งเมื่อทุกอย่างลงตัวยิ่งขึ้นแล้ว เราจะพบว่าเราสามารถแยกเวลาทำงานออกจากเวลาส่วนตัวได้ แถมยังมีเวลาเหลือเผื่อแผ่ไปถึงครอบครัว หรือมีเวลาไปสังสรรค์กับเพื่อนฝูงได้อีกด้วย
 

จำไว้ว่า “เวลา” คือสิ่งสำคัญ เป็นสิ่งที่ไม่อาจเรียกย้อนกลับได้ ฉะนั้นจึงต้องรู้จักใช้ รู้จักบริหาร ให้ทุกวินาทีก่อเกิดประโยชน์ และสร้างความคุ้มค่าให้กับธุรกิจและตัวเองให้ได้มากที่สุด