กรุงไทย ภูมิใจ ใช้พร้อมเพย์ การเงินยุคใหม่ คนไทยยุคดิจิทัล
พร้อมเพย์ คือ, กรุงไทย พร้อมเพย์, KTB PromptPay

กรุงไทย พร้อมเพย์ (KTB PromptPay)

คือ บริการโอนเงินและรับโอนเงินแบบใหม่…ง่าย...สบายใจ
เพียงใช้เลขบัตรประชาชน และ/หรือเบอร์มือถือ แทนเลขที่บัญชีธนาคารกรุงไทย


ประโยชน์ดีๆ จาก กรุงไทย พร้อมเพย์ (KTB PromptPay)


สะดวก ง่ายๆ

  • ไม่ว่าจะโอนเงินกลับบ้าน หรือรับเงินจากลูกค้า แบบไหนก็ง่าย แค่ใช้เบอร์มือถือหรือเลขบัตรประชาชนแทนเลขบัญชีธนาคาร
  • รับเงินจากภาครัฐเข้าบัญชีโดยตรงด้วยเลขบัตรประชาชน
บัญชีธนาคารกรุงไทย
ความปลอดภัย พร้อมเพย์, KTB PromptPay

ปลอดภัย สบายใจ

  • ค่าธรรมเนียมถูกกว่าการทำธุรกรรมตามปกติ
  • ลดความเสี่ยงจากการพกพาเงินสด
  • สามารถตรวจสอบรายการโอนเงินได้
  • อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทย

ทำไมต้อง กรุงไทย พร้อมเพย์ (KTB PromptPay)


กรุงไทย พร้อมเพย์ (KTB PromptPay) เป็นหนึ่งในบริการที่ภาคธนาคารร่วมมือกันพัฒนาขึ้นเพื่อสนับสนุนโครงการระบบชำระเงินของประเทศ ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ National e-Payment   ของรัฐบาลซึ่งเป็นบริการที่มีความรวดเร็ว ถูกต้อง และสามารถตรวจสอบรายการย้อนหลังได้ อันเป็นการช่วยลดค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการเงินสดและเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของประเทศ ในขณะเดียวกัน กรุงไทย พร้อมเพย์ ยังอำนวยความสะดวกในการโอนเงินและรับโอนเงินที่รวดเร็วยิ่งขึ้น รวมทั้งการรับเงินสวัสดิการต่างๆ จากภาครัฐ นอกจากนี้ยังได้รับสิทธิประโยชน์จากการคิดค่าธรรมเนียมที่ถูกลงอีกด้วย


รูปแบบการผูกบัญชี กรุงไทย พร้อมเพย์ (KTB PromptPay)


ผูกบัญชีกรุงไทย พร้อมเพย์, KTB PromptPay

ช่องทางผูกบัญชี กรุงไทย พร้อมเพย์ (KTB PromptPay)ผูกบัญชีง่ายๆ แค่มี


สมัครกรุงไทย พร้อมเพย์, KTB PromptPay