เรื่องเด่น

พิมพ์

พันธบัตรออมทรัพย์ของกระทรวงการคลัง

พันธบัตรออมทรัพย์ของกระทรวงการคลัง
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 1 แบบไร้ใบตราสาร (Scripless)
  • รุ่นอายุ 3 ปี อัตราผลตอบแทนคงที่ร้อยละ 1.85% ต่อปี
  • รุ่นอายุ 7 ปี อัตราผลตอบแทนคงที่ร้อยละ 2.45% ต่อปี

 

จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน
เปิดจำหน่าย 15 ม.ค. - 30 มี.ค. 2561
วงเงินจองซื้อรวมทุกรุ่น 1,000 - 2,000,000 บาท / คน / ธนาคาร
 
จองซื้อผ่าน
  • KTB netbank
  • ตู้ ATM ธนาคารกรุงไทย
  • ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา

 

การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน
 
 
 
 
 
 
เผยแพร่ 9 มกราคม 2561