เรื่องเด่น

พิมพ์

งดให้บริการระบบงานบางส่วนชั่วคราว

งดให้บริการระบบงานบางส่วนชั่วคราว
  • วันเสาร์ที่ 10 และวันเสาร์ที่ 17 มีนาคม 2561 ระหว่างเวลา 00.01 - 06.30 น.

 

บริการที่ไม่สามารถใช้ได้ชั่วคราว ได้แก่
  •   ATM และ เครื่องรับฝากเงินอัตโนมัติ (ADM)
  •   การใช้จ่ายผ่านบัตรอิเล็กทรอนิกส์ทุกประเภท
  •   การโอนเงินระหว่างธนาคาร 
  •   การโอนเงินจากต่างประเทศเข้าบัตรวีซ่า เดบิตทุกประเภท

 

ธนาคารปรับปรุงระบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ  

ธนาคารขออภัยในความไม่สะดวก บริการอื่นๆ สามารถใช้ได้ตามปกติ

 

 
 

เผยแพร่ 19 กุมภาพันธ์ 2561