เรื่องเด่น

พิมพ์

KTB SMEs บัญชีเดียว

ไขกุญแจสู่โอกาส ด้วย KTB SMEs บัญชีเดียว สนับสนุนสินเชื่อ สำหรับลูกค้านิติบุคคลที่จดแจ้งบัญชีชุดเดียวต่อกรมสรรหากร และลูกค้านิติบุคคลจัดตั้งใหม่เพื่อดำเนินธุรกิจแทนบุคคลธรรมดา*

  • ดอกเบี้ยคงที่ 5% นาน 2 ปี
  • วงเงินสูงสุด 100 ล้านบาท*
  • ยื่นขอสินเชื่อภายใน 30 กันยายน 2561

 

 

 

เผยแพร่ 2 ตุลาคม 2560