เรื่องเด่น

พิมพ์

KTB INVESTMENT FESTIVAL

เทศกาลลงทุน รับผลตอบแทนคุ้มค่าแห่งปี

  • ซื้อประกันชีวิตกับ บมจ. กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต
    - รับคะแนนสะสม KTC FOREVER REWARDS สูงุสด 1.5 เท่า
    - รับ E-Money Card มูลค่าสุงสุด 60,000 บาท
  • ลงทุนใน LTF/RMF กับ บลจ. กรุงไทย*
    - รับโปรโมชั่นพิเศษ ถึง 29 ธันวาคม 2560

 

KTB INVESTMENT FESTIVAL

 

 

เผยแพร่ 22 กันยายน 2560