เรื่องเด่น

พิมพ์

KTB Trade Finance Rewards

KTB Trade Finance Rewards ยิ่งใช้ ยิ่งได้คืน
รับ KTB Gift Card สูงสุด  35,000 บาท

เพียงใช้ธุรกรรมด้านต่างประเทศที่ธนาคารกรุงไทย ตั้งแต่ 1 ส.ค. – 31 ธ.ค. 2560
รับ KTB Gift Card มูลค่า 30,000 บาท* พร้อมรับโบนัสเพิ่มอีก 5,000 บาท **

*   ต่อที่ 1  รับ KTB Gift Card มูลค่าตามจำนวน TF Point (1 TF Point = 1,000 บาท) สูงสุด 30,000 บาท
**  ต่อที่ 2 ลูกค้าที่สะสม TF Point สูงสุด 5 อันดับแรก รับโบนัสพิเศษ เพิ่มอีก 5,000 บาท
สอบถามเพิ่มเติม : ที่ศูนย์ธุรกิจต่างประเทศทุกแห่ง หรือผู้ดูแลความสัมพันธ์ของท่าน

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

 
• ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการสะสมแต้ม TF Point (Trade Finance Point) ให้กับลูกค้าธนาคาร ที่ใช้บริการธุรกรรม Trade Finance ผ่าน บมจ.ธนาคารกรุงไทย (“ธนาคาร”)  และเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดเท่านั้น
• ลูกค้าสามารถสะสมแต้มจากค่าธรรมเนียมการใช้ผลิตภัณฑ์ Issuing LC, Import Bills under LC, Issuing DLC, Domestic Bills under DLC, Import Bills, Export Bills และ International Guarantee โดย ค่าธรรมเนียม 100,000 บาท เท่ากับ 1 TF Point (สามารถสะสมแต้มได้สูงสุด 30 TF Point ต่อราย)
• สามารถสะสมแต้มจากค่าธรรมเนียมการใช้ผลิตภัณฑ์ดังกล่าว เพื่อรับแต้ม TF Point ได้ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม – 31 ธันวาคม 2560 
• เมื่อสิ้นสุดโครงการ แต้ม TF Point ที่สะสมไว้ จะไม่สามารถนำกลับมาใช้ได้อีก
• ลูกค้าผู้มีสิทธิ์ได้รับของรางวัลสามารถรับของรางวัลได้เพียงครั้งเดียวเมื่อสิ้นสุดโครงการ และไม่สามารถโอนแลกเปลี่ยนของรางวัลหรือเปลี่ยนของรางวัลเป็นเงินสดได้
• ธนาคารจะจัดส่ง KTB Gift Card ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2561 ให้แก่ลูกค้าผ่านเจ้าหน้าที่ดูแลความสัมพันธ์ของลูกค้าตามวันและเวลาที่นัดหมายในการจัดส่งของรางวัลนั้น หากลูกค้าได้ลงนามรับของเรียบร้อยแล้วถือว่าธนาคารได้ส่งมอบของรางวัลให้แก่ลูกค้าโดยชอบแล้ว
• ลูกค้าที่ได้รับของรางวัลมูลค่า 1,000 บาทขึ้นไป ต้องชำระภาษี ณ ที่จ่าย 5% ตามมูลค่าของรางวัล รวมทั้งกรณีที่มีค่าดำเนินการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
• ธนาคารถือว่าลูกค้าที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการขายนี้ ได้ตกลงยอมรับข้อกำหนดตามกติกาและเงื่อนไขแล้วทุกประการ
• ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการนำรายละเอียดของผู้ได้รับของรางวัลไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในโอกาสต่างๆ ของธนาคาร เพื่อประโยชน์สำหรับธุรกิจของธนาคารหรือบุคคลอื่นใดได้ตามที่ธนาคารเห็นสมควร
• ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและรายละเอียดอื่น ๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า การตัดสินของธนาคารถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด 
ธนาคารขอขอบคุณที่ท่านได้เลือกใช้บริการกับธนาคารด้วยดีเสมอมา และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความไว้วางใจจากท่านตลอดไป
 
* หมายเหตุ : KTB Gift Card คือ บัตรที่ใช้แทนเงินสด ซึ่งท่านสามารถนำไปใช้ในการซื้อสินค้า/บริการผ่านเครื่อง EDC เครือข่าย VISA ภายในประเทศไทยได้ 
 
โดยท่านสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับบัตรดังกล่าวได้ที่ www.ktb.co.th หรือ KTB Call Center 02- 111- 1111