เรื่องเด่น

พิมพ์

ขอเชิญร่วมบริจาค เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมภาคอีสาน

ขอเชิญร่วมบริจาคปันน้ำใจ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมภาคอีสาน กับ สำนักนายกรัฐมนตรี 
ชื่อบัญชี "กองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย สำนักนายกรัฐมนตรี" ธนาคารกรุงไทย สาขาทำเบียบรัฐบาล เลขที่บัญชี 067-0-06895-0

 

 

 

เผยแพร่ 1 สิงหาคม 2560