เรื่องเด่น

พิมพ์

ร้านค้าสมาชิก KTB (EDC)

เครื่องรูดบัตรอัตโนมัติธนาคารกรุงไทย รองรับการชำระเงินผ่านบัตรเดบิตและบัตรเครดิตของทุกสถาบันการเงินที่มีเครื่องหมาย VISA หรือ MasterCard ช่วยอำนวยความสะดวกในการรับชำระค่าสินค้าและบริการ ให้กับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน

ฟรี!

  • ค่าธรรมเรียมแรกเข้า
  • ค่าธรรมเนียมรายเดือน
  • ใบบันทึกรายการ (Sale Slip) ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560
  • เรียกดูรายงานและดาวน์โหลดในวันถัดไปผ่าน KTB Corporate Online

 

ร้านค้าสมาชิก KTB (EDC)

 

การสมัครเครื่องรูดบัตรอัตโนมัติ

 

 

 

 

เผยแพร่ 7 เมษายน 2560