เรื่องเด่น

พิมพ์

โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2560

 

โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2560

 

หลักฐานสำคัญประกอบการลงทะเบียน
 

หลักฐานที่ต้องใช้ ลงทะเบียนด้วยตัวเอง กรณีมอบอำนาจให้ลงทะเบียนแทน
ผู้สูงอายุ
(ที่ไม่สามารถเดินทางได้)
ผู้พิการ ผู้ป่วย
1. บัตรประชาชนตัวจริงของผู้ลงทะเบียนแบบ Smart Card
2. สำเนาทะเบียนบ้าน
3. สำเนาหน้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ลงทะเบียน
4. สำเนาบัตรประชาชนผู้รับอุปการะ (ถ้ามี)
5. ใบมอบอำนาจ -
6. บัตรประชาชน -
7. สำเนาบัตรประจำตัวผู้พิการ (ถ้ามี) - - -
8. สำเนาเอกสารการลงทะเบียนว่าเป็นเกษตรกร (ถ้ามี)
    - กรมส่งเสริมการเกษตรกร และ/หรือ
    - กรมปศุสัตว์ และ/หรือ
    - กรมประมง
9. ใบรับรองแพทย์ - - -
10.สำเนาหน้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ดูแล (กรณีผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้) -

 

 
การกรอกแบบฟอร์มลงทะเบียน
 • ดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้จาก www.mof.go.th และ www.fpo.go.th และ www.epayment.go.th หรือขอรับได้ที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา 
 • กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนตามความเป็นจริง เพราะถือเป็นการให้ข้อมูลกับทางราชการ 
 • หากผู้ลงทะเบียนไม่สามารถเขียนหนังสือได้ ให้ขอความช่วยเหลือจากบุคคลใกล้ชิดหรือเจ้าหน้าที่หน่วยรับลงทะเบียน และขอให้เจ้าหน้าที่ช่วยอานวยความสะดวกให้แก่ผู้ลงทะเบียนด้วย 
 
รายชื่อสาขาที่ไม่รับลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ
 1. สาขาหาดริ้น
 2. สาขาถนนนวมินทร์ 161 (สหฟาร์ม) 
 3. สาขานิมมานเหมินทร์
 4. สาขามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
 5. สาขามหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี
 6. สาขาตลาดสดเทศบาลเมืองวารินชำราบ
 7. สาขาตะพง
 8. สาขาบิ๊กซี หางดง 2
 9. สาขาทุ่งยาว
 10. สาขาวงเวียนน้ำพุ (สุรินทร์)
 11. สาขาบ้านพรุ
 12. สาขาราษฎร์เกษมอุทิศ
 13. สาขาห้างเฉลิมไทย
 14. สาขาตลาดสุวินทวงศ์พลาซ่า ฉะเชิงเทรา
 15. สาขานิ่มซิตี้เดลี่ (เชียงใหม่)
 16. สาขาท่าพระ (ขอนแก่น)
 17. สาขาเทสโก้โลตัส เชียงของ
 18. สาขาโบ๊เบ๊
 19. สาขาศูนย์การค้าระยอง
 20. สาขากรีนเพลส (ถนนจันทน์ 43)
 21. สาขา กสท บางรัก
 22. สาขาตลาดป่าก่อ (เชียงราย)
 23. สาขาซี.พี.ทาวเวอร์
 24. สาขาสุขุมวิท 22
 25. สาขาพาร์ค วิลเลจ พระราม 2
 26. โคลีเซี่ยม สุราษฎร์ธานี

 

เผยแพร่ 29 มีนาคม 2560