เรื่องเด่น

พิมพ์

Thailand Smart Money สัญจรอุบลราชธานี ครั้งที่ 5

พบกับโปรโมชั่นสุดพิเศษที่บูธ ธนาคารกรุงไทย ในงาน “Thailand Smart Money สัญจรอุบลราชธานี ครั้งที่ 5” ณ ลานโปรโมชั่น ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา อุบลราชธานี ระหว่างวันที่ 21 - 23 กรกฎาคม 2560

 

Thailand Smart Money สัญจรอุบลราชธานี ครั้งที่ 5

 

Thailand Smart Money สัญจรอุบลราชธานี ครั้งที่ 5

 

Thailand Smart Money สัญจรอุบลราชธานี ครั้งที่ 5

 

Thailand Smart Money สัญจรอุบลราชธานี ครั้งที่ 5

 

Thailand Smart Money สัญจรอุบลราชธานี ครั้งที่ 5

 

Thailand Smart Money สัญจรอุบลราชธานี ครั้งที่ 5

 

Thailand Smart Money สัญจรอุบลราชธานี ครั้งที่ 5

 

Thailand Smart Money สัญจรอุบลราชธานี ครั้งที่ 5

 

Thailand Smart Money สัญจรอุบลราชธานี ครั้งที่ 5

 

Thailand Smart Money สัญจรอุบลราชธานี ครั้งที่ 5

 

Thailand Smart Money สัญจรอุบลราชธานี ครั้งที่ 5

 

 

เผยแพร่ 17 กรกฎาคม 2560