เรื่องเด่น

พิมพ์

เงินฝากประจำพิเศษ

KTB Birthday มอบของขวัญพิเศษ กับดอกเบี้ยดีๆ สำหรับคุณ ฝากขั้นต่ำ 50,000.00 บาท อัตราดอกเบี้ยสูงสุด 1.45% ต่อปี
ตั้งแต่วันที่ 14 - 31 มีนาคม 2560

 

เงินฝากประจำพิเศษ - ธนาคารกรุงไทย

 

 

เผยแพร่ 13 มีนาคม 2560