เรื่องเด่น

พิมพ์

บริการรับชำระค่าปรับออนไลน์

ได้ใบสั่ง จ่ายค่าปรับง่ายๆ ที่กรุงไทยทุกช่องทาง
ทั้งใบสั่งจากกล้องและแบบเล่ม รวมถึงใบเตือนทุกชนิด

 

ธนาคารกรุงไทยร่วมมือกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พัฒนาระบบรับชำระค่าปรับผ่านธนาคารกรุงไทยทุกช่องทาง

 

โดยตั้งแต่วันที่ 17 ธันวาคม 2560 ธนาคารสามารถให้บริการรับชำระค่าปรับได้ทั้งใบสั่งจากกล้องจราจร ใบสั่งแบบเล่มที่ไม่ถูกยึดใบขับขี่* และใบเตือนทุกชนิดที่มีบาร์โค้ดและเครื่องหมาย PTM ซึ่งจะมีข้อความระบุว่า “สามารถชำระได้ที่ช่องทางของธนาคารกรุงไทย” โดยสามารถนำใบสั่ง/ใบเตือนดังกล่าวมาทำรายการผ่านช่องทางต่างๆ ของธนาคารได้ ดังนี้ 

 

o    เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา 

o    ตู้ ATM  และตู้ ADM กรุงไทย

o    KTB netbank

o    จุดรับชำระที่มีสัญลักษณ์ ชำระค่าปรับจราจร PTM (Police Ticket Management)

 

*การชำระใบสั่งแบบเล่ม  จะชำระได้หลังวันที่ได้รับใบสั่งไปแล้ว  2 วันทำการ

 

เอกสาร/สลิป / ข้อความ (SMS) ที่ได้จากการชำระเงินผ่าน ธ.กรุงไทยทุกช่องทาง และ/หรือหลักฐานการชำระเงินของหน่วยบริการรับชำระเงินต่างๆ (Banking Agent) สามารถใช้เป็นหลักฐานแทนใบเสร็จรับเงิน โดยไม่จำเป็นต้องส่งหลักฐานการชำระเงินไปที่สถานีตำรวจอีก ระบบจะทำการบันทึกข้อมูลการชำระค่าปรับของท่านโดยอัตโนมัติ 

 

ค่าธรรมเนียมการทำรายการ 

o    เคาน์เตอร์ธนาคาร (Teller)                           20 บาท ต่อรายการ

o    เครื่อง ATM /ADM                                     15 บาท ต่อรายการ

o    KTB Netbank                                           15 บาท ต่อรายการ

o    หน่วยบริการรับชำระเงินต่างๆ (Banking Agent) 20 บาท ต่อรายการ

 

ข้อแนะนำการใช้บริการทางการเงินผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์

o    เก็บรักษาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ไว้กับตนเอง เช่น โทรศัพท์เคลื่อนที่ อุปกรณ์หรือบัตรที่ใช้เก็บข้อมูลส่วนบุคคล 

(Token หรือ Smart Card)

o    ไม่เปิดเผยเลขประจำตัวและรหัสผ่านให้บุคคลอื่นทราบ

o    ไม่เขียนหรือจดรหัสผ่านไว้ในที่ที่เห็นได้ง่าย

o    ทำลายเอกสารที่ใช้แจ้งเลขประจำตัวและรหัสผ่าน และเปลี่ยนรหัสผ่านเป็นประจำ

o    ตรวจสอบรายการธุรกรรมเป็นประจำ

o    ออกจากระบบการให้บริการการเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ทุกครั้ง หลังจากทำรายการเสร็จสิ้น

o    ติดตั้งโปรแกรมป้องกันไวรัสที่มีการปรับปรุงฐานข้อมูลไวรัสให้ทันสมัยและใช้บริการกรองไวรัสทางอินเทอร์เน็ตที่เชื่อถือได้

 

 

 

 
 
 

วิธีการชำระผ่าน ATM 

 

 

 

วิธีการชำระผ่าน KTB netbank 

 

 


สอบถามรายข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

  • ธนาคารกรุงไทยทุกสาขาทั่วประเทศ คลิก เพื่อค้นหาสาขาใกล้บ้าน
 
 

เผยแพร่  28 ธันวาคม 2560