เรื่องเด่น

พิมพ์

บริการแจ้งเตือนอัตโนมัติผ่านโทรศัพท์มือถือ (KTB SMS Alert)

แจ้งเตือนทุกครั้ง ที่บัญชีเคลื่อนไหว ด้วยบริการ KTB SMS Alert 
สมัครได้ทุกสาขาทั่วประเทศ/ATM, ADM/KTB netbank/KTB Call Center 

 

บริการแจ้งเตือนอัตโนมัติผ่านโทรศัพท์มือถือ

 

 

เผยแพร่ 4 กรกฏาคม 2559