เรื่องเด่น

พิมพ์

การซื้อ-จองสลากในวันที่ 19-21 ธ.ค. 60

ธนาคารไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ กับกลุ่มผู้รับจ้างจอง-ซื้อสลากฯ และแอพพลิเคชั่นดังกล่าว ดังนั้น ลูกค้าไม่ควรเปิดเผยรหัสใช้งานและรหัสผ่านแก่บุคคลอื่นโดยเด็ดขาด เนื่องจากเป็นข้อมูลเฉพาะบุคคล หากมีผู้ล่วงรู้ อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินได้

 

19-21 ธ.ค. 60 นี้ เปิดให้ซื้อ - จองล่วงหน้าสลากฯ
 • สลากซื้อ 19 ธ.ค. 60 ซื้อได้คนละ 5 เล่ม
 • สลากจอง  (2 วัน) สูงสุดคนละ 10 เล่ม
  • รอบแรก 20 ธ.ค. 60 จองได้คนละ 5 เล่ม
  • กรณีมียอดจองสลากคงเหลือ รอบสอง 21 ธ.ค. 60 จองได้คนละ 5 เล่ม
หมายเหตุ : หากจำหน่ายสลากจองในวันที่ 20 ธ.ค. 60 ไม่หมด จะนำยอดสลากจองที่เหลือมาจำหน่ายต่อในวันที่ 21 ธ.ค. 60 (ทั้งนี้ยอดสลากคงเหลือจะแจ้งผ่านทาง www.glo.or.th)

ช่องทาง KTB netbank และ ATM: เปิดให้ทำรายการ ตั้งแต่ 7.30 น. - 12.00 น.
ช่องทางสาขา: เปิดให้ทำรายการ ตั้งแต่เวลาเปิดทำการของสาขา - 12.00 น.
 

 
ซื้อจองสลากบน KTB netbank ด้วย link ใหม่ สะดวกยิ่งขึ้นด้วย Link ใหม่  https://www.lotto.ktbnetbank.com 
 1. ยกเลิกการทำการซื้อจองผ่าน URL เดิม https://www.ktbnetbank.com
   
 2. ซื้อจองสลากบน KTB netbank Application ง่ายขึ้น ผ่านสมาร์ทโฟน/แท็บเล็ต
  ผู้ซื้อจองสลากสามารถเลือกปุ่ม lottery ได้จากเมนูด้านซ้ายบนของ KTB netbank ก่อน log in และทำรายการตามขั้นตอนปกติ

  จองสลากบน KTB netbank Application
   
 3. การซื้อ-จองสลากฯ บน KTB netbank ทั้งผ่านโทรศัพท์มือถือ/แทบเล็ต และผ่านเว็บไซต์   https://www.lotto.ktbnetbank.com  ได้มีการเพิ่ม Function ให้กดบันทึกภาพ หลังทำการซื้อ-จองสำเร็จ เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐาน 

  การซื้อ-จองสลากฯผ่านโทรศัพท์มือถือ/แทบเล็ต  (iOs-Android)  การซื้อ-จองสลากฯผ่านเว็บไซต์   https://www.lotto.ktbnetbank.com  
   
 4. เตรียมเงินในบัญชีพร้อมค่าธรรมเนียม ให้เพียงพอก่อนวันซื้อ-จองสลากฯ
  ผู้ประสงค์จะทำรายการต้องนำเงินเข้าบัญชี พร้อมค่าธรรมเนียม ก่อนวันเปิดให้ซื้อสลากหรือจองสลาก โดยจะต้องมีเงินคงเหลือในบัญชีพร้อมค่าธรรมเนียม ไม่น้อยกว่า 35,210 บาท โดยไม่นับรวมวงเงินสินเชื่อ ก่อนเวลา 18.00 น. ของวันก่อนวันซื้อ-จองสลาก ดังนี้ 
  -  ประสงค์สลากซื้อ เปิดให้ทำรายการสลากซื้อ วันที่ 19 ธ.ค. 60 ดังนั้น จะต้องมีเงินในบัญชีก่อน 18.00 น. ของวันที่ 18 ธ.ค. 60 มิฉะนั้น จะไม่สามารถทำรายการได้
  -  ประสงค์สลากจอง 
  รอบแรก เปิดให้ทำรายการสลากจอง วันที่ 20 ธ.ค. 60  ดังนั้น จะต้องมีเงินในบัญชีก่อน 18.00 น. ของวันที่ 19 ธ.ค. 60 มิฉะนั้น จะไม่สามารถทำรายการได้
  กรณีมียอดจองสลากคงเหลือ รอบสอง เปิดให้ทำรายการสลากจอง วันที่  21 ธ.ค. 60 ดังนั้น จะต้องมีเงินในบัญชีก่อน 18.00 น. ของวันที่ 20 ธ.ค. 60 มิฉะนั้น จะไม่สามารถทำรายการได้
   
 5. การซื้อจองสลากผ่าน ATM และ KTB netbank เริ่ม 7.30 - 12.00 น. สำหรับช่องทางเคาน์เตอร์สาขาทั่วประเทศ เริ่ม ตามเวลาเปิดทำการของสาขา - 12.00 น.
  (บมจ.ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา  สามารถทำรายการโดยไม่ต้องใช้  Bill Payment Card)
   
 6. ตรวจสอบข้อมูลข่าวสารและตรวจสอบรายชื่อผู้สั่งซื้อ-สั่งจองของแต่ละงวด
  ผู้ลงทะเบียนโครงการซื้อจองล่วงหน้าสลากกินแบ่งรัฐบาล สามารถตรวจสอบข้อมูลข่าวสารและตรวจสอบรายชื่อผู้สั่งซื้อ-สั่งจองของแต่ละงวด ได้ที่เว็ปไซด์สำนักงานสลากฯ   http://echannel.glo.or.th
   

 

เผยแพร่ 15 ธันวาคม 2560