เรื่องเด่น

พิมพ์

รายละเอียดบริการซื้อ-จองล่วงหน้าสลากกินแบ่งรัฐบาล


เป็นรูปแบบการจัดสรรสลากกินแบ่งรัฐบาล ที่เปิดให้ซื้อ-จองผ่านช่องทางต่าง ๆ ของ ธนาคารกรุงไทยในลักษณะ First Come First Serve หรือจัดคิวตามสำดับก่อนหลัง และหากได้รับการจัดสรร สลาก ผู้ซื้อ-จองสามารถนำหลักฐานไปรับสลากฯ ที่สำนักงานไปรษณีย์ ปณ. สาขาที่ตนเองสะดวก
 

* ' ปิดการลงทะเบียน' สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ปิดลงทะเบียน ตั้งแต่วันที่ 19 ม.ค. 59 เป็นต้นไป จนกว่าสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลจะประกาศให้ทราบ)

 


ข้อแนะนำ การซื้อ-จองล่วงหน้าสลากกินแบ่งรัฐบาล
 
- ก่อนทำรายการซื้อ-จองสลากฯ ให้ตรวจสอบยอดเงินในบัญชี จะต้องมีเงินคงเหลือในบัญชี พร้อมค่าธรรมเนียม ไม่น้อยกว่า 35,210 บาท โดยไม่นับรวมวงเงินสินเชื่อ ก่อนเวลา 18.00 น. ของวันก่อนวันซื้อ-จองสลากฯ มิฉะนั้น จะไม่สามารถทำรายการได้
 
- เครื่อง ATM กรุงไทย ที่รองรับการให้บริการซื้อ-จองสลากได้ มีจำนวนประมาณ 8,000 เครื่องทั่วประเทศ โดยสังเกตเมื่อทำการสอดบัตร และใส่รหัส ATM แล้วต่องมีโลโก้ของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลที่มุมซ้ายล่างของหน้าจอ  
 
- การซื้อจองสลากผ่าน ATM และ KTB netbank เริ่ม 8.15 น. สำหรับช่องทางเคาน์เตอร์สาขาทั่วประเทศ เริ่ม 8.30 น. หรือตามเวลาเปิดทำการของสาขา (บมจ.ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา  สามารถทำรายการโดยไม่ต้องใช้ Bill Payment Card)
 
- สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลจะนำส่งสลากที่ผู้ซื้อ-จองได้รับการจัดสรร ไปยังที่ทำการไปรษณีย์  ปณ.ที่ได้ระบุไว้จากการลงทะเบียน โดยผู้ซื้อ-จองสลากที่ได้รับการจัดสรรต้องนำบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงไปเป็นหลักฐานการรับสลาก และหากไปรับด้วยตนเอง ไม่ต้องใช้ Slip /ใบชำระเงิน ไปเป็นหลักฐานการรับสลาก" 
 

 

คุณสมบัติผู้ซื้อ-จองล่วงหน้าฯ
 
   • เป็นบุคคลธรรมดา ผู้จำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล หรือผู้ค้าสลากรายย่อยที่ไม่ใช่นิติบุคคล
   • อายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
   • ผู้สนใจต้องทำการลงทะเบียน (Register) เพื่อรับสิทธิ์การเป็นผู้ซื้อ-จองสลากกินแบ่งรัฐบาล (ลงทะเบียนครั้งเดียว)
 
การลงทะเบียน  สามารถทำได้ 2 ช่องทาง * สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ปิดลงทะเบียน ตั้งแต่วันที่ 19 ม.ค. 59 เป็นต้นไป (จนกว่าสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลจะประกาศให้ทราบ)
 
1 ลงทะเบียนที่ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา ในเวลาทำการ (ยกเว้นในช่วงวันที่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลประกาศเป็นวันเปิดซื้อ-จองล่วงหน้าจะงดให้บริการลงทะเบียน กรณีสาขาในห้างสรรพสินค้าจะงดให้บริการลงทะเบียน ตั้งแต่ 18.00 น. ก่อนวันแรกของการเปิดซื้อ-จองจนถึงวันสุดท้ายของการเปิดซื้อ-จอง) โดยใช้หลักฐานบัตรประชาชน  สมุดบัญชีธนาคารกรุงไทย พร้อมระบุที่ทำการไปรษณีย์ที่สะดวกสำหรับรับสลากหากได้รับการจัดสรร
 
2.  ลงทะเบียนผ่านเว็บไซด์ของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล  www.glo.or.th     ได้ตลอด 24 ชั่วโมง (ยกเว้นในช่วงวันที่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลประกาศเป็นวันเปิดซื้อ-จองล่วงหน้าจะงดให้บริการลงทะเบียนตั้งแต่ 18.00 น.ก่อนวันแรกของการเปิดซื้อ-จอง จนถึงเที่ยงคืนของวันสุดท้ายของการเปิดรับจอง) โดยกรอกหมายเลขบัตรประชาชน หมายเลขบัญชีธนาคารกรุงไทย ที่อยู่ที่ติดต่อได้ หมายเลขโทรศัพท์หรือ E-Mail พร้อมระบุที่ทำการไปรษณีย์ที่สะดวก 

 

** ผู้ลงทะเบียนทุกรายจะได้รับบัตรที่มีบาร์โค้ด สำหรับอำนวยความสะดวกในการไปทำการซื้อ-จองสลากที่สาขาธนาคารกรุงไทย โดยจัดส่งให้ทางไปรษณีย์หลังการลงทะเบียน
 
ตัวอย่างบัตรประจำตัวผู้ซื้อ-จองล่วงหน้าสลากกินแบ่งรัฐบาล
 
 
วิธีการการซื้อ-จองล่วงหน้าฯ 
 
ผู้ที่ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว  สามารถทำการซื้อ-จองสลากผ่านช่องทางต่าง ๆ ของธนาคารกรุงไทย  โดยสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลได้แยกระยะเวลาการเปิดให้ซื้อ-จองแต่ละงวดเป็น 2 วัน คือ วันซื้อและวันจอง  และจะประกาศวันที่เปิดให้ซื้อ-จองแต่ละงวดให้ทราบล่วงหน้า ทาง www.glo.or.th
 
   • ซื้อ-จองที่ บมจ.ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา  โดยนำบัตรบาร์โค้ดที่ได้รับหลังการลงทะเบียนไปติดต่อเจ้าหน้าที่ธนาคารเพื่อทำรายการซื้อ-จอง  
   • ทำรายการซื้อ-จองผ่านเครื่อง ATM ธนาคารกรุงไทย กว่า 8,000 เครื่องทั่วประเทศ

* เครื่อง ATM ที่สามารถให้บริการรับซื้อ-จองล่วงหน้าฯ ได้ เมื่อสอดบัตรและใส่รหัส 4 หลักแล้ว ปุ่มซ้ายล่างจะต้องขึ้นโลโก้สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลให้เห็นที่หน้าจอ   
 

   • ทำรายการซื้อ-จองผ่าน  KTB netbank ทั้งบนเว็บไซต์ และบน Application 
     - วันซื้อ เปิดให้ทำรายการ ตั้งแต่ 8.15 น. – 15.30 น.
     - วันจอง เปิดให้ทำรายการ ตั้งแต่ 8.15 น. – 15.30 น 

ซื้อจองสลากบน KTB netbank ง่ายขึ้นอัพเดทแอพ KTB netbank บนสมาร์ทโฟน/แท็บเล็ต โดยหลังอัพเดท จะปรากฎปุ่ม Lottery ในหน้าแรกก่อน Log in และหลังจากการซื้อจองในวันที่ 18 ก.พ.เป็นต้นไป จะสามารถทำรายการผ่านปุ่ม Lottery ในหน้าแรกก่อน log in  นี้เท่านั้น กรณีทำรายการผ่านเว็ป ใช้ URL ใหม่ https://www.lotto.ktbnetbank.com  (ช่องทางใหม่)

***  ผู้ประสงค์จะทำรายการซื้อ-จองสลาก จะต้องมีเงินคงเหลือในบัญชี พร้อมค่าธรรมเนียม ไม่น้อยกว่า 35,210 บาท โดยไม่นับรวมวงเงินสินเชื่อ ก่อนเวลา 18.00 น. ของวันก่อนวันซื้อ-จองสลาก  มิฉะนั้น จะไม่สามารถทำรายการได้  ***
 
วิธีการซื้อ-จองสลากฯผ่านโทรศัพท์มือถือ/แทบเล็ต  (iOs-Android)
 
 
การซื้อ-จองสลากฯผ่านเว็บไซต์   https://www.lotto.ktbnetbank.com  
 
   • เวลาการทำรายการซื้อ-จอง ผ่านสาขาธนาคาร 
      - วันซื้อ เปิดให้ทำรายการได้ตั้งแต่เวลาเปิดทำการของสาขา – 15.30 น.
      - วันจอง เปิดให้ทำรายการได้ตั้งแต่เวลาเปิดทำการของสาขา – 15.30 น
 
การเปิดซื้อ-จองสลากแต่ละครั้ง  จะมีสลาก 2 ประเภทคือ
 
1. สลากสั่งซื้อ หมายถึง สลากที่ สำนักงานกินแบ่งรัฐบาลจัดเตรียมไว้จำหน่ายตรงงวด เป็นสลากคงหลือจากการจัดสรรโควต้าในงวดนั้นๆ  แต่ละงวดจะมีจำนวนไม่แนนอน สลากส่วนนี้จะเปิดให้ซื้อผ่านระบบแบบจัดคิวตามลำดับก่อนหลัง  หากสลากหมดผู้ทำรายการจะทราบผลจากการทำรายการได้ทันที
2. สลากสั่งจอง หมายถึง สลากที่สำนักงานสลากกินแบ่งจัดพิมพ์ตามจำนวนที่สั่งจองไว้ โดยจะรับการจัดสรร เมื่อยอดสั่งจองครบทุกหนึ่งหมื่นเล่มคู่ (หนึ่งล้านฉบับ)  สลากส่วนนี้จะเปิดให้จองผ่านระบบ เมื่อทำรายการจองเรียบร้อยแล้ว ผู้จองจะอยู่ในสถานะ  “อยู่ระหว่างการจัดสรรสลาก” เมื่อการจองสะสมครบ 10,000 เล่ม (1,000,000 ฉบับ) สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลจึงจะจัดพิมพ์สลากตามที่สั่งจอง และแจ้งผลการจัดสรรให้ทราบ 
* จำนวนสลากที่รับจองล่วงหน้าแต่ละงวด  จะเป็นไปตามที่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลกำหนดและประกาศให้ทราบ
 
รายละเอียด/เงื่อนไขการซื้อ-จอง
 
   • ซื้อ-จองได้ 5  เล่ม (เล่มละ 100 ฉบับ)  
   • ซื้อ-จองได้ 1 ครั้ง/คน/งวด
   • ธนาคารจะตัดเงินจากบัญชีทันทีที่ทำรายการซื้อ-จองสลากสำเร็จ พร้อมคิดค่าธรรมเนียม 10 บาท แต่หากเป็นกรณีที่ทำรายการจองแล้วไม่ได้รับการจัดสรรสลาก  ธนาคารจะคืนเงินค่าสลากพร้อมค่าธรรมเนียมคืนเข้าบัญชีผู้จองภายใน 3 วันทำการ
   • การแจ้งผลการจัดสรรสลากสั่งจอง จะแจ้งผ่าน  SMS  ไปยังโทรศัพท์มือถือหมายเลขที่ได้ลงทะเบียนไว้ หรือเข้าไปตรวจสอบผลการสั่งจองได้ที่เว็บไชด์ของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล  www.glo.or.th
   • กำหนดวันเปิดให้ซื้อ-จองแต่ละงวด สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลจะกำหนดให้ทราบไว้ล่วงหน้า สามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไชด์ของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล www.glo.or.th
   
การจัดส่งสลากให้ผู้ซื้อ-จองที่ได้รับการจัดสรร
 
สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลจะนำส่งสลากที่ผู้ซื้อ-จองได้รับการจัดสรร ไปยังที่ทำการไปรษณีย์  ปณ.ที่ได้ระบุไว้จากการลงทะเบียน โดยผู้ซื้อ-จองสลากที่ได้รับการจัดสรรต้องนำบัตรประจำตัวประชาชนไปเป็นหลักฐานการรับสลาก กรณี ผู้ซื้อ-จองสลากฯ ที่ไม่ได้มารับสลากด้วยตนเอง สามารถมอบอำนาจได้ (ผู้ที่มารับแทนต้องมีชื่อในทะเบียนบ้านเดียวกันกับผู้มอบอำนาจ)  โดยนำเอกสารมาขอรับสลากดังต่อไปนี้ 
 1. หนังสือมอบอำนาจ
 2. บัตรประชาชนตัวจริงผู้รับมอบอำนาจ
 3. สำเนาบัตรประชาชนพร้อมลงลายมือชื่อผู้มอบอำนาจ
 4. ทะเบียนบ้านตัวจริง
 5. หลักฐานการสั่งซื้อ
     -  สลิป ATM กรณีซื้อ-จองผ่าน ATM
     -  ใบ pay-in กรณีซื้อ-จองผ่านสาขา
     -  พิมพ์หน้าจอยืนยันการทำรายการสำเร็จ กรณีซื้อ-จองผ่าน KTB netbank 
             กรณีทำรายการบนโทรศัพทฺมือถือ/แทบเล็ต ให้ capture หน้า "ผลการซื้อ-จองล่วงหน้าสลากกินแบ่งรัฐบาล" เพื่อนำไปพิมพ์ออกมาเป็นเอกสาร 
 
 
สอบถามรายละเอียเพิ่มเติมได้ที่ :
 • บมจ.ธนาคารกรุงไทย  KTB Call Center โทร  02 111 1111
 • สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล GLO Call Center โทร  02 345 1466
 • บริษัทไปรษณีย์ไทย Thailand Post Call Center โทร  1545