เรื่องเด่น

บริการจัดการทางการเงิน

บริการยื่นภาษีหัก ณ ที่จ่าย อิเล็กทรอนิกส์

การเตรียมเอกสารยื่นภาษีหัก ณ ที่จ่าย จะไม่ใช่เรื่องยุ่งยากอีกต่อไป ด้วยบริการ KTB e-Withholding Tax โดยธนาคารจะรับหน้าที่เป็นตัวแทนยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีหัก ณ ที่จ่ายแบบอิเล็กทรอนิกส์ พร้อมชำระภา ...

ดูทั้งหมด