ผลิตภัณฑ์และบริการ

บริการด้านข้อมูล

Biz Payment

บริการแสนสะดวกและวางใจได้บนอินเตอร์เน็ตที่มีความปลอดภัยสูงจุดเด่น รองรับการทำรายการโอนเงินที่มีจำนวนรายการโอนเงินต่อครั้งสูง (Bulk Transaction) เช่น KTB Direct Debit, KTB Direct Credit, Payroll, Bulk ...

ดูทั้งหมด