ผลิตภัณฑ์และบริการ

บริการสภาพคล่อง

A/C Transfer

บริหารเงินทุนหมุนเวียนแสนสะดวก ลดค่าใช้จ่ายให้ธุรกิจมั่นคงยิ่งกว่า กับบริการสภาพคล่อง Account Transfer ของธนาคารกรุงไทยลักษณะของบริการ บริการโอนเงินระหว่างบัญชี เพื่อใช้โอนเงินจากบัญชีเงินฝากบัญชีใดบ ...

ดูทั้งหมด

O/D Linkage

บริหารเงินทุนหมุนเวียนแสนสะดวก ลดค่าใช้จ่ายให้ธุรกิจมั่นคงยิ่งกว่า กับบริการสภาพคล่อง Overdraft Account Linkage ของธนาคารกรุงไทยลักษณะของบริการ บริการโอนเงินระหว่างบัญชีอัตโนมัติจากบัญชีออมทรัพย์เข้า ...

ดูทั้งหมด

Standing Payment Order

บริหารเงินทุนหมุนเวียนแสนสะดวก ลดค่าใช้จ่ายให้ธุรกิจมั่นคงยิ่งกว่า กับบริการสภาพคล่อง Standing Payment Order ของธนาคารกรุงไทยลักษณะของบริการ บริการโอนเงินระหว่างบัญชีตามเงื่อนไข ผ่านระบบงานของธนาคาร ...

ดูทั้งหมด