ผลิตภัณฑ์และบริการ

กรุงไทย พร้อมเพย์

กรุงไทย พร้อมเพย์นิติบุคคล

ช่วยลดค่าใช้จ่าย และต้นทุนของนิติบุคคล ทำให้การดำเนินธุรกิจสะดวกมากยิ่งขึ้นธนาคารเปิดให้ลงทะเบียน "พร้อมเพย์นิติบุคคล" ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 ด้วยเลขที่ทะเบียนการค้า, เลขที่นิติบุคคล, เลขที่ผ ...

ดูทั้งหมด

กรุงไทย พร้อมเพย์ (KTB PromptPay)

บริการโอนเงินและรับโอนเงินแบบใหม่…ง่าย...สบายใจ เพียงใช้เลขบัตรประชาชน และ/หรือเบอร์มือถือ แทนเลขที่บัญชีธนาคารกรุงไทย กรุงไทย พร้อมเพย์ (KTB PromptPay) คือ บริการที่ภาคธนาคารร่วมมือกันพัฒนาขึ้นเพื่อส ...

ดูทั้งหมด