ผลิตภัณฑ์และบริการ

โปรโมชั่นรีไฟแนนซ์

รีไฟแนนซ์ มาที่กรุงไทย...อัตราดอกเบี้ยเพียง 0.99% เป็นเงินกู้รีไฟแนนซ์เพื่อไถ่ถอนจำนองที่อยู่อาศัยจากสถาบันการเงิน หรือไถ่ถอนจำนองที่ดิน และกู้เพื่อปลูกสร้างบ้านในคราวเดียวกัน ผู้ขอรีไฟแนนซ์สามารถขอ ...

ดูทั้งหมด

เงินฝากออมทรัพย์

สะดวกทุกกิจกรรมการเงิน เพิ่มความคล่องตัวในทุกกิจกรรมการเงินด้วยบัญชีออมทรัพย์ทั้งฝาก-ถอนชำระสินค้าและค่าบริการโดยคำนวณดอกเบี้ยให้ทุกวันและจ่ายให้ปีละ2 ครั้ง ออม/ รับ-จ่าย/ ชำระค่าสินค้าบริการ บัญชี ...

ดูทั้งหมด

เป๋าตุง กรุงไทย

“ เป๋าตุง กรุงไทย” แอปพลิเคชันร้านค้า ขายคล่อง สะดวก ด้วยการชำระเงินผ่าน QR Code บริหารการเงินได้ง่ายขึ้น สะดวก ปลอดภัย ด้วยแอปพลิเคชัน “ เป๋าตุง กรุงไทย ” ที่รับช ...

ดูทั้งหมด

บริการสินเชื่อเครือข่ายผู้ขายสินค้า (Supplier Financing)

ให้บริการสินเชื่อหมุนเวียนสำหรับกลุ่มผู้ประกอบการที่ขายสินค้าให้กับบริษัทในฐานะที่เป็น Supplier รายสำคัญของบริษัท ภายหลังการมอบสินค้าแล้ว (Post Financing) โดยธนาคารจะให้สินเชื่อ Factoring กับผู้ข ...

ดูทั้งหมด

บริการสินเชื่อเครือข่ายผู้ซื้อสินค้า (Buyer Financing)

ให้บริการสินเชื่อสำหรับกลุ่มผู้ประกอบการที่เป็นผู้แทนจำหน่ายสินค้าของบริษัทต่างๆที่มีความร่วมมือกับธนาคารเพื่อตอบสนองความต้องการในการทำธุรกิจการเป็นผู้แทนจำหน่าย โดยให้วงเงินสินเชื่อทั้งสินเชื่อร ...

ดูทั้งหมด

บริการรับซื้อลด DPL Without Recourse

บริการรับซื้อลดตั๋วแลกเงินตาม Domestic L/C แบบไม่มีสิทธิไล่เบี้ย (DPL Without Recourse) ธนาคารมีบริการให้สินเชื่อเพื่อการรับซื้อลดตั๋วเงินที่มีสถาบันการเงินรับรอง หรืออาวัลภายใต้เลตเตอร์ออฟเครดิตในปร ...

ดูทั้งหมด

บริการยื่นภาษีหัก ณ ที่จ่าย อิเล็กทรอนิกส์ (KTB e-Withholding Tax)

ต่อไปนี้การเตรียมเอกสารยื่นภาษีจะไม่ใช่เรื่องยุ่งยากอีกต่อไปให้กรุงไทยจัดการแทน บริการรูปแบบใหม่ที่ธนาคารรับหน้าที่บริหารจัดการข้อมูลภาษีหัก ณ ที่จ่าย พร้อมยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีอิเล็กทรอนิกส์ ( ...

ดูทั้งหมด

กรุงไทย พร้อมเพย์นิติบุคคล

ช่วยลดค่าใช้จ่าย และต้นทุนของนิติบุคคล ทำให้การดำเนินธุรกิจสะดวกมากยิ่งขึ้นธนาคารเปิดให้ลงทะเบียน "พร้อมเพย์นิติบุคคล" ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 ด้วยเลขที่ทะเบียนการค้า, เลขที่นิติบุคคล, เลขที่ผ ...

ดูทั้งหมด

ซื้อ-ยื่น-ค้ำประกัน โครงการภาครัฐ

บริการครบวงจร จบที่เดียวบนระบบออนไลน์ เริ่มตั้งแต่ซื้อและยื่นซองประกวดราคาโครงการภาครัฐ ไปจนถึงการยื่นขอหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งลูกค้าสามารถทำรายการได้เองโดยไม่ต้องเสียเวลาเดินทางมาที่สาขา ...

ดูทั้งหมด

บัตรเดบิตเคทีบี ช้อปสมาร์ท Palladium

ความคุ้มครองที่เหนือกว่าทั้งชีวิต และทรัพย์สิน เหนือกว่าด้วยความคุ้มครองสูงสุด ถึง 1,000,000 บาท ตลอด 24 ชั่วโมงทั่วโลกสิทธิประโยชน์/จุดเด่น บัตรเดบิต คู่บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ บัญชีเงินฝากประเภทกระแ ...

ดูทั้งหมด