ผลิตภัณฑ์และบริการ

บริการซื้อขายเงินตราต่างประเทศผ่านทางอินเตอร์เน็ต (KTBeFX)

บริการซื้อขายเงินตราต่างประเทศผ่านทางอินเตอร์เน็ต (KTBeFX) บริการซื้อขายเงินตราต่างประเทศผ่านอินเตอร์เน็ตแบบ Real Time เพิ่มความสะดวก รวดเร็ว และเท่าทันต่อความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างปร ...

ดูทั้งหมด

บริการซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (FX Forward)

บริการซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (FX Forward) บริการซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ...

ดูทั้งหมด

Pro Rata Forward

ลักษณะและวัตถุประสงค์ของธุรกรรม ธุรกรรม Pro Rata Forward เป็นธุรกรรมการซื้อหรือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าที่ลูกค้าสามารถเลือกส่งมอบภายในช่วงเวลาที่กำหนดได้ โดยลูกค้าสามารถแบ่งการส่งมอบได้หล ...

ดูทั้งหมด

สิทธิในการซื้อขายเงินตราต่างประเทศ (Currency Option)

สิทธิในการซื้อขายเงินตราต่างประเทศ (Currency Option) สิทธิในการซื้อขายเงินตราต่างประเทศ เพื่อควบคุมความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ...

ดูทั้งหมด

บริการแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย (Interest Rate Swap (IRS)

บริการแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย (Interest Rate Swap (IRS) บริการป้องกันความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ย โดยสามารถแลกเปลี่ยนระหว่างอัตราดอกเบี้ยคงที่กับดอกเบี้ยลอยตัว หรือแลกเปลี่ยนระหว่างอัตราดอ ...

ดูทั้งหมด

เป๋าตัง - เป๋าตุง กรุงไทย

" เป๋าตัง" เป็นแอปพลิเคชันที่ตอบสนองนโยบายสังคมไร้เงินสด เหมาะสำหรับผู้ใช้ทั่วไป โดยไม่จำเป็นต้องพกกระเป๋าตัง ก็สามารถทำธุรกรรมด้านต่าง ๆ ได้ เช่น การโอนเงิน หรือการชำระเงิน บริการต ...

ดูทั้งหมด

โปรโมชั่นรีไฟแนนซ์

รีไฟแนนซ์ มาที่กรุงไทย...อัตราดอกเบี้ยเพียง 0.99% เป็นเงินกู้รีไฟแนนซ์เพื่อไถ่ถอนจำนองที่อยู่อาศัยจากสถาบันการเงิน หรือไถ่ถอนจำนองที่ดิน และกู้เพื่อปลูกสร้างบ้านในคราวเดียวกัน ผู้ขอรีไฟแนนซ์สามารถขอ ...

ดูทั้งหมด

เงินฝากออมทรัพย์

สะดวกทุกกิจกรรมการเงิน เพิ่มความคล่องตัวในทุกกิจกรรมการเงินด้วยบัญชีออมทรัพย์ทั้งฝาก-ถอนชำระสินค้าและค่าบริการโดยคำนวณดอกเบี้ยให้ทุกวันและจ่ายให้ปีละ2 ครั้ง ออม/ รับ-จ่าย/ ชำระค่าสินค้าบริการ บัญชี ...

ดูทั้งหมด

บริการสินเชื่อเครือข่ายผู้ขายสินค้า (Supplier Financing)

ให้บริการสินเชื่อหมุนเวียนสำหรับกลุ่มผู้ประกอบการที่ขายสินค้าให้กับบริษัทในฐานะที่เป็น Supplier รายสำคัญของบริษัท ภายหลังการมอบสินค้าแล้ว (Post Financing) โดยธนาคารจะให้สินเชื่อ Factoring กับผู้ข ...

ดูทั้งหมด

บริการสินเชื่อเครือข่ายผู้ซื้อสินค้า (Buyer Financing)

ให้บริการสินเชื่อสำหรับกลุ่มผู้ประกอบการที่เป็นผู้แทนจำหน่ายสินค้าของบริษัทต่างๆที่มีความร่วมมือกับธนาคารเพื่อตอบสนองความต้องการในการทำธุรกิจการเป็นผู้แทนจำหน่าย โดยให้วงเงินสินเชื่อทั้งสินเชื่อร ...

ดูทั้งหมด