สิทธิพิเศษลูกค้า Preciousบัตรเครติด KTC-KTB Precious Plus Visa Infinite ปี 2560

บัตรเครติด KTC-KTB Precious Plus Visa Infinite ปี 2560
บัตรเครติด KTC-KTB Precious Plus Visa Infinite ปี 2560

Banking Privileges

o    Wealth Manager ส่วนตัว

o    Priority Service  บริการธุรกรรมการเงินด่วนพิเศษ

o    ฟรี SMS Alert แจ้งเตือนความเคลื่อนไหวธุรกรรมทางการเงิน

o    ฟรี ค่าธรรมเนียม Gift Cheque และ Cashier’s Cheque : (ไม่จำกัด)

o    ฟรี สมุดเช็ค : (5 เล่ม/ปี)

o    ส่วนลดอัตราค่าธรรมเนียมโอนเงินต่างประเทศ : (200 บาท จากปกติ 400 บาท)

o    ส่วนลดอัตราแลกเปลี่ยนด้านเงินโอนต่างประเทศ

o    ส่วนลดอัตราแลกเปลี่ยนธนบัตรต่างประเทศ

o    บริการที่จอดรถ ณ สาขา ที่กำหนด

o    ฟรี ค่าธรรมเนียมรักษาบัญชีออมทรัพย์/กระแสรายวัน

o    ฟรี ค่าธรรมเนียมการออกสมุดคู่ฝากใหม่ กรณีสูญหาย

o    ฟรี ค่าธรรมเนียมโอนเงินระหว่างบัญชีออมทรัพย์ และกระแสรายวัน

o    ฟรี การออกใบแสดงรายการบัญชีเงินฝาก Bank Account Statement ทุกประเภท ไม่จำกัดจำนวน

o    สิทธิ์การใช้ห้องรับรองพิเศษ (KTB Precious Plus Lounge)

o    Daily Market Movement

o    Consolidated Statement Report

 

Lifestyle Privileges (Health)

o    Fitness Centara

o    Fitness First

o    Spa @ OASIS SPA : 2 ครั้ง/ปี

 

Lifestyle Privileges (Travel)

o    ห้องรับรองสนามบินทั่วโลก (Priority Pass) : (ไม่จำกัด) 1,000 แห่งทั่วโลก

o    ทางลัดผ่านช่องตรวจคนเข้าเมือง(Meet & Assist service) : (4 สิทธิ์/ปี)

o    สิทธิพิเศษบริการข้อมูลการเดินทางและท่องเที่ยว (KTC World Travel Service)

 

Lifestyle Privileges (Other)

o    วงเงินประกันอุบัติเหตุ (Travel Insurance (Abroad)) ช่วยเหลือฉุกเฉิน KTC : สูงสุด 40 ล้านบาท

o    ส่วนลดประกันรถยนต์ ชั้น 1 จากทิพยประกันภัย (Car Insurance discount)  สูงสุด 58%

o    KTB Precious Plus Magazine

o    Reserved Parking ที่จอดรถ ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล 14 แห่ง

o    Reserved Parking ที่จอดรถ ณ ศูนย์การค้าสยามพารากอน

o    Charter  Service  บริการรถรับส่งพร้อมคนขับ

o    Core Benefits From KTB-KTC Precious Plus Infinite

 

 

**Annual Fee 5,000 บาท กรณีที่ Spending 600,000 บาท/ปี หรือ คง AUM กับธนาคาร 50 ล้านบาท/ปี จะไม่มีค่าธรรมเนียม

สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.preciousplus.ktb.co.th

บัตรเครติด KTC-KTB Precious Plus Visa Signature ปี 2560

บัตรเครติด KTC-KTB Precious Plus Visa Signature ปี 2560
บัตรเครติด KTC-KTB Precious Plus Visa Signature ปี 2560

Banking Privileges

o    Wealth Manager ส่วนตัว

o    Priority Service  บริการธุรกรรมการเงินด่วนพิเศษ

o    ฟรี SMS Alert แจ้งเตือนความเคลื่อนไหวธุรกรรมทางการเงิน

o    ฟรี ค่าธรรมเนียม Gift Cheque และ Cashier’s Cheque : (ไม่จำกัด)

o    ฟรี สมุดเช็ค : (5 เล่ม/ปี)

o    ส่วนลดอัตราค่าธรรมเนียมโอนเงินต่างประเทศ : (200 บาท จากปกติ 400 บาท)

o    ส่วนลดอัตราแลกเปลี่ยนด้านเงินโอนต่างประเทศ

o    ส่วนลดอัตราแลกเปลี่ยนธนบัตรต่างประเทศ

o    บริการที่จอดรถ ณ สาขา ที่กำหนด

o    ฟรี ค่าธรรมเนียมรักษาบัญชีออมทรัพย์/กระแสรายวัน

o    ฟรี ค่าธรรมเนียมการออกสมุดคู่ฝากใหม่ กรณีสูญหาย

o    ฟรี ค่าธรรมเนียมโอนเงินระหว่างบัญชีออมทรัพย์ และกระแสรายวัน

o    ฟรี การออกใบแสดงรายการบัญชีเงินฝาก Bank Account Statement ทุกประเภท ไม่จำกัดจำนวน

o    สิทธิ์การใช้ห้องรับรองพิเศษ (KTB Precious Plus Lounge)

o    Daily Market Movement

o    Consolidated Statement Report

 

Lifestyle Privileges (Health)

o    Fitness Centara

o    Fitness First

o    Spa @ OASIS SPA : 1 ครั้ง/ปี

 

Lifestyle Privileges (Travel)

o    ห้องรับรอง ณ สนามบินสุวรรณภูมิ (Airport Lounge) : 2 ครั้ง/ปี

o    ทางลัดผ่านช่องตรวจคนเข้าเมือง (Meet & Assist service) : (4 สิทธิ์/ปี)

o    บริการข้อมูลการเดินทางและท่องเที่ยว (KTC World Travel Service)

 

Lifestyle Privileges (Other)

o    วงเงินประกันอุบัติเหตุ (Travel Insurance (Abroad)) ช่วยเหลือฉุกเฉิน KTC : สูงสุด 20 ล้านบาท

o    ส่วนลดประกันรถยนต์ ชั้น 1 จากทิพยประกันภัย (Car Insurance discount)  สูงสุด 58%

o    KTB Precious Plus Magazine

o    Reserved Parking ที่จอดรถ ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล 14 แห่ง

 

 

**Annual Fee - Free

สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.preciousplus.ktb.co.th

บัตรเครติด KTC-KTB Precious Visa Signature ปี 2560

บัตรเครติด KTC-KTB Precious Visa Signature ปี 2560
บัตรเครติด KTC-KTB Precious Visa Signature ปี 2560

Banking Privileges

     o    ฟรี SMS Alert แจ้งเตือนความเคลื่อนไหวธุรกรรมทางการเงิน

o    ฟรี ค่าธรรมเนียม Gift Cheque และ Cashier’s Cheque : (12 ฉบับ/ปี)

o    ฟรี สมุดเช็ค : (2 เล่ม/ปี)

o    ส่วนลดอัตราค่าธรรมเนียมโอนเงินต่างประเทศ : (200 บาท จากปกติ 400 บาท)

o    ส่วนลดอัตราแลกเปลี่ยนด้านเงินโอนต่างประเทศ

o    ส่วนลดอัตราแลกเปลี่ยนธนบัตรต่างประเทศ

o    ฟรี ค่าธรรมเนียมรักษาบัญชีออมทรัพย์/กระแสรายวัน

o    ฟรี ค่าธรรมเนียมการออกสมุดคู่ฝากใหม่ กรณีสูญหาย

o    ฟรี ค่าธรรมเนียมโอนเงินระหว่างบัญชีออมทรัพย์ และกระแสรายวัน

o    ฟรี การออกใบแสดงรายการบัญชีเงินฝาก Bank Account Statement ทุกประเภท ไม่จำกัดจำนวน

o    Daily Market Movement

 

Lifestyle Privileges (Travel)

o    ห้องรับรองของ ณ สนามบิน สุวรรณภูมิ (Airport Lounge) : 2 ครั้ง/ปี

o    อัพเกรดตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ (การบินไทย, ไทยสมายล์) : 1 ครั้ง/ปี (ไป-กลับ)

o    บริการข้อมูลการเดินทางและท่องเที่ยว (KTC World Travel Service)

 

Lifestyle Privileges (Other)

o    วงเงินประกันอุบัติเหตุ (Travel Insurance (Abroad)) ช่วยเหลือฉุกเฉิน KTC : สูงสุด 20 ล้านบาท

o    ส่วนลดประกันรถยนต์ ชั้น 1 จากทิพยประกันภัย (Car Insurance discount)  สูงสุด 58%

o    Reserved Parking ที่จอดรถ ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล 14 แห่ง

 

 

**Annual Fee – Free

สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.preciousplus.ktb.co.th

บัตรสมาชิก KTB Precious Plus ปี 2560

บัตรสมาชิก KTB Precious Plus ปี 2560
บัตรสมาชิก KTB Precious Plus ปี 2560

Banking Privileges

o    Wealth Manager ส่วนตัว

o    Priority Service  บริการธุรกรรมการเงินด่วนพิเศษ

o    ฟรี SMS Alert แจ้งเตือนความเคลื่อนไหวธุรกรรมทางการเงิน

o    ฟรี ค่าธรรมเนียม Gift Cheque และ Cashier’s Cheque : (ไม่จำกัด)

o    ฟรี สมุดเช็ค : (5 เล่ม/ปี)

o    ส่วนลดอัตราค่าธรรมเนียมโอนเงินต่างประเทศ : (200 บาท จากปกติ 400 บาท)

o    ส่วนลดอัตราแลกเปลี่ยนด้านเงินโอนต่างประเทศ

o    ส่วนลดอัตราแลกเปลี่ยนธนบัตรต่างประเทศ

o    บริการที่จอดรถ ณ สาขา ที่กำหนด

o    ฟรี ค่าธรรมเนียมรักษาบัญชีออมทรัพย์/กระแสรายวัน

o    ฟรี ค่าธรรมเนียมการออกสมุดคู่ฝากใหม่ กรณีสูญหาย

o    ฟรี ค่าธรรมเนียมโอนเงินระหว่างบัญชีออมทรัพย์ และกระแสรายวัน

o    ฟรี การออกใบแสดงรายการบัญชีเงินฝาก Bank Account Statement ทุกประเภท ไม่จำกัดจำนวน

o    สิทธิ์การใช้ห้องรับรองพิเศษ (KTB Precious Plus Lounge)

o    Daily Market Movement

o    Consolidated Statement Report

 

 

**Annual Fee - Free