ผลิตภัณฑ์และบริการ

พิมพ์

บริการรับชำระค่าปรับออนไลน์

บริการรับชำระค่าปรับออนไลน์

 

บริการรับชำระค่าปรับออนไลน์ผ่านธนาคารกรุงไทย
จ่ายง่าย สะดวกสบาย ประหยัดเวลา

 
ธนาคารกรุงไทยร่วมมือกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พัฒนาระบบรับชำระค่าปรับ ผ่านธนาคารกรุงไทยทุกช่องทาง โดยตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2559 เป็นต้นไป เริ่มให้บริการรับชำระกับผู้ที่ได้รับใบสั่งจากกล้องของกองบังคับการตำรวจจราจร กองบังคับการตำรวจทางหลวง และสถานีตำรวจในสังกัดกองบัญชาการตำรวจนครบาล โดยใบสั่งที่นำมาชำระได้ จะเป็นใบสั่งที่ออกตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2559 เป็นต้นไป มีแถบบาร์โค้ดและระบุว่า “สามารถชำระได้ที่ช่องทางของธนาคารกรุงไทย” โดยสามารถนำใบสั่งแบบกล้องที่มีแถบบาร์โค้ดมาทำรายการผ่านช่องทางต่างๆ ของธนาคารได้ ดังนี้ 
 • เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา
 • ตู้ ATM  และตู้ ADM กรุงไทย
 • KTB netbank
 • ตู้บุญเติม (เลือก "จ่ายบิลและค่าสินค้า" >> เลือก "ชำระค่าปรับ")

* ช่องทางเคาน์เตอร์ธนาคารสามารถใช้บริการได้ตามเวลาเปิด-ปิดให้บริการของแต่ละสาขาธนาคาร ส่วนช่องทางอื่นๆที่เป็นช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ เช่น เครื่อง ATM หรือ Internet Banking สามารถใช้บริการได้ตลอด 24 ชั่วโมง

 
เอกสาร/สลิป / ข้อความ (SMS) ที่ได้จากการชำระเงินผ่านธ.กรุงไทยทุกช่องทาง และ/หรือหลักฐานการชำระเงินของหน่วยบริการรับชำระเงินต่างๆ (Banking Agent) สามารถใช้เป็นหลักฐานแทนใบเสร็จรับเงิน โดยไม่จำเป็นต้องส่งหลักฐานการชำระเงินไปที่สถานีตำรวจอีก ระบบจะทำการบันทึกข้อมูลการชำระค่าปรับของท่านโดยอัตโนมัติ 

 

ค่าธรรมเนียมการทำรายการ 

 • เคาน์เตอร์ธนาคาร (Teller) 20 บาท ต่อรายการ
 • เครื่อง ATM /ADM 15บาท ต่อรายการ
 • KTB Netbank 15 บาท ต่อรายการ
 • หน่วยบริการรับชำระเงินต่างๆ (Banking Agent) 20 บาท ต่อรายการ
 

ข้อแนะนำการใช้บริการทางการเงินผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์

 • เก็บรักษาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ไว้กับตนเอง เช่น โทรศัพท์เคลื่อนที่ อุปกรณ์หรือบัตรที่ใช้เก็บข้อมูลส่วนบุคคล 
  (Token หรือ Smart Card)
 • ไม่เปิดเผยเลขประจำตัวและรหัสผ่านให้บุคคลอื่นทราบ
 • ไม่เขียนหรือจดรหัสผ่านไว้ในที่ที่เห็นได้ง่าย
 • ทำลายเอกสารที่ใช้แจ้งเลขประจำตัวและรหัสผ่าน และเปลี่ยนรหัสผ่านเป็นประจำ
 • ตรวจสอบรายการธุรกรรมเป็นประจำ
 • ออกจากระบบการให้บริการการเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ทุกครั้ง หลังจากทำรายการเสร็จสิ้น
 • ติดตั้งโปรแกรมป้องกันไวรัสที่มีการปรับปรุงฐานข้อมูลไวรัสให้ทันสมัยและใช้บริการกรองไวรัสทางอินเทอร์เน็ตที่เชื่อถือได้
 
บริการรับชำระค่าปรับออนไลน์
 
 

สอบถามรายข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

 • ธนาคารกรุงไทยทุกสาขาทั่วประเทศ คลิก เพื่อค้นหาสาขาใกล้บ้าน