ผลิตภัณฑ์และบริการ

พิมพ์

บัตรเดบิตเคทีบี ช้อปสมาร์ท เพิร์ล

บัตรเดบิตเคทีบี ช้อปสมาร์ท เพิร์ล


บัตรเคทีบี ช้อปสมาร์ท (KTB Shop Smart Card)

จับจ่ายง่าย ๆ สบายกว่าที่คิด ลืมเงินสดไปได้เลย ชิม ช้อป ใช้ เปลี่ยนชีวิตแบบใหม่ ๆ  ชีวิตจริง  ชีวิตเดบิต  ที่ไม่ต้องติดอยู่กับการพกพาเงินสดติดตัวตลอดเวลา  
วันนี้ด้วยบัตรเคทีบี ช้อปสมาร์ท คุณก็ทรงอำนาจการจับจ่าย เช่นเดียวกันกับการถือเงินสดไปใช้ ในร้านค้าชั้นนำทั่วโลก  ร้านอาหาร ห้างสรรพสินค้า  โรงภาพยนตร์ กว่า 10 ล้านแห่ง ที่มีเครื่องหมาย  VISA Debit  ด้วยคุณสมบัติบัตรบัตรเคทีบี ช้อปสมาร์ท สามารถถอนเงินสดที่เครื่อง ATM ได้ทั่วโลก
 
สิทธิประโยชน์บัตรเดบิต, บัตรเดบิต KTB

 

บัตรเดบิต, บัตรเดบิต KTB

บัตรเคทีบี ช้อปสมาร์ท เพิร์ล (KTB Shop Smart Pearl Card) เป็นบัตร Co-Brand ของธนาคารที่ออกโดย ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน) ร่วมกับ บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นประเภทบัตร VDB รูปแบบใหม่ อยู่ในกลุ่ม KTB Shop Smart พร้อมมอบสิทธิประโยชน์ให้กับผู้ถือบัตรโดยลูกค้าจะได้รับการประกัน อุบัติเหตุ และวงเงินคุ้มครองและ เพื่อใช้ เป็นบัตรคู่บัญชีเงินฝาก บัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์ บัญชีเงินฝากประเภท กระแสรายวันเฉพาะบัญชีส่วนบุคคล และบัญชีเงินฝากประจำปลอดภาษี สำหรับให้บริการกับลูกค้าของธนาคารกรุงไทย เพื่อให้ธนาคารดำเนินการจัดทำบัตร และ จัดเก็บรักษาบัตร พร้อมทั้งเป็นผู้กระจายนำส่งบัตร KTB Shop Smart Pearl ให้กับสาขาของธนาคาร เพื่อนำเสนอให้ลูกค้าของธนาคารเลือกใช้บริการ และด้วยสิทธิประโยชน์ที่เหนือว่ากว่าบัตร ประเภทอื่นๆ
 

สิทธิประโยชน์เพิ่มเติม สำหรับบัตรเคทีบีช้อปสมาร์ท เพิร์ล

 • บัตรเดบิต ที่ใช้บริการเบิกถอนเงินสด / โอนเงิน โดยลูกค้าที่มีบัญชีออมทรัพย์, กระแสรายวัน
 • การ ใช้บริการบัตรเดบิตสามารถใช้กับตู้ ATM / เครื่อง EDC ของธนาคารกรุงไทยหรือธนาคารอื่นๆ ที่มีเครื่องหมาย ATM POOL เหมือนบัตรกรุงไทยเอทีเอ็ม ทุกประการ
 • สามารถใช้ซื้อสินค้า และ ชำระเงินค่าสินค้าแทนเงินสด ณ จุดขาย กับร้านค้าที่มีเครื่องหมาย VISA ได้ทั่วประเทศ และทั่วโลก ตลอด 24 ชั่วโมง
 • ได้รับส่วนลดร้านค้า ที่มีเครื่องหมาย KTB Shop Smart ทั่วประเทศ
 • ได้รับความคุ้มครองประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล ค่ารักษาพยาบาล และความคุ้มครองเงินที่ถูกโจรกรรมจากการทำธุรกรรมผ่านระบบ ATM
 • เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลทั่วประเทศ โดยไม่ต้องสำรองจ่าย กรณีรักษาในโรงพยาบาลที่อยู่ใน TPA MEMBE

คุณสมบัติและสิทธิประโยชน์

 • ฝาก/ถอน โอนเงิน ชำระค่าสินค้าบริการผ่านตู้ ATM/ADM
 • ชำระค่าสินค้าและบริการผ่านเครื่อง EDC
 • ค่ารักษาพยาบาลสูงสุดครั้งละ 5,000 บาทไม่จำกัดจำนวนครั้ง โดยไม่ต้องสำรองจ่ายล่วงหน้าครอบคลุมถึงภัยจากการขับขี่และโดยสารรถจักรยานยนต์
 • มีความคุ้มครองประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล 100,000 บาท
 • คุ้มครองเงินที่ถูกโจรกรรมภายใน 30 นาที อันมีผลสืบเนื่องจากถูกโจรกรรมข้อมูลบัตรจากการกดเงินที่ ATM คุ้มครองสูงสุด 10,000 บาทต่อปี

เงื่อนไขการรับผลประโยชน์

รายละเอียดการคุ้มครองและค่าเบี้ยประกันภัย แผนประกันภัย
ผล ประโยชน์การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ หรือสายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงจากอุบัติเหตุ ( อบ.1 ) (ไม่รวมการถูกฆาตกรรมหรือทำร้ายร่างกาย และไม่รวมถึงอุบัติเหตุขณะขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์) 100,000
ผลประโยชน์ อบ.1 จากการถูกฆาตกรรมหรือทำร้ายร่างกาย 30,000
ผลประโยชน์ อบ.1 จากอุบัติเหตุขณะขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ 30,000
การ รักษาพยาบาล (ต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง) ขยายความคุ้มครองฆาตกรรมหรือทำร้ายร่างกาย และรวมถึงอุบัติเหตุขณะขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ 5,000
คุ้ม ครองเงินที่ถูกโจรกรรม อันมีผลสืบเนื่องจากถูกโจรกรรมข้อมูลบัตรผ่านตู้เอทีเอ็มธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)ทุกแห่งทั่วประเทศคุ้มครอง5,000บาท รวมกันสูงสุด 10,000 บาทต่อปี 10,000
คุ้ม ครองเงินที่ถูกโจรกรรม อันมีผลสืบเนื่องจากถูกโจรกรรมข้อมูลบัตรผ่านตู้เอทีเอ็มทั่วโลกคุ้ม ครอง5,000บาท รวมกันสูงสุด 10,000 บาทต่อปี 10,000
อายุสูงสุดที่รับประกันภัย 75 ปี

 

อัตราค่าธรรมเนียม

 • ค่าธรรมเนียมแรกเข้า 100 บาท
 • ค่าธรรมเนียมรายปี 599 บาท
   

เอกสารประกอบการสมัครใช้บริการ

 • บัตรประจำตัวประชาชน / บัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ

 

สิทธิประโยชน์จากบัตรเดบิต


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

 

วิสัยทัศน์ใหม่
KTB Growing Together
กรุงไทย ก้าวไกล ไปกับคุณ