ผลิตภัณฑ์และบริการ

พิมพ์

บัตรเดบิตเคทีบี ช้อปสมาร์ท เพิร์ล

บัตรเดบิตเคทีบี ช้อปสมาร์ท เพิร์ล

ช้อปสบายหายห่วง คุ้มครองอุบัติเหตุสูงสุด 100,000 บาท

บาดเจ็บ ไร้กังวล  ไม่ต้องสำรองจ่ายค่ารักษาพยาบาล

ปลอดภัย ไร้ปัญหา  คุ้มครองเงินที่ถูกโจรกรรมจากธุรกรรมผ่านระบบ ATM

 
 

สิทธิประโยชน์/จุดเด่น

 •  บัตรเดบิต คู่บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ บัญชีเงินฝากประเภทกระแสรายวัน และบัญชีเงินฝากประจำปลอดภาษี ประเภท บุคคลธรรมดา
 • ใช้บริการเบิกถอนเงิน / โอนเงิน และธุรกรรมอื่น ๆ ที่ธนาคารกำหนด ผ่านเครื่อง ATM/ADM ของธนาคารกรุงไทย และธนาคารอื่น ๆ ที่มีเครื่องหมาย ATM POOL เหมือนบัตรกรุงไทยเอทีเอ็ม ทุกประการ
 • ชำระค่าสินค้าและบริการแทนเงินสดผ่านเครื่อง EDC ณ จุดขายกับร้านค้าที่มีเครื่องหมาย VISA ได้ทั่วประเทศ และทั่วโลก ตลอด 24 ชั่วโมง
 • ได้รับส่วนลดร้านค้า จากการร้านที่เข้าร่วมรายการทั่วประเทศ ตรวจสอบได้ที่ คลิก
 • ได้รับความคุ้มครองประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล ค่ารักษาพยาบาล และความคุ้มครองเงินที่ถูกโจรกรรมจากการทำธุรกรรมผ่านระบบ ATM
 • เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลทั่วประเทศ โดยไม่ต้องสำรองจ่าย กรณีรักษาในโรงพยาบาลที่อยู่ใน TPA MEMBE
 • ค่ารักษาพยาบาลสูงสุดครั้งละ 5,000 บาทไม่จำกัดจำนวนครั้ง โดยไม่ต้องสำรองจ่ายล่วงหน้าครอบคลุมถึงภัยจากการขับขี่และโดยสารรถจักรยานยนต์
 • มีความคุ้มครองประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล 100,000 บาท
 • คุ้มครองเงินที่ถูกโจรกรรมภายใน 30 นาที อันมีผลสืบเนื่องจากถูกโจรกรรมข้อมูลบัตรจากการกดเงินที่ ATM คุ้มครองสูงสุด 10,000 บาทต่อปี
  *ผลประโยชน์และความคุ้มครองเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของกรมธรรม์รับประกันภัยโดยบริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
   
รายละเอียดการคุ้มครองและค่าเบี้ยประกันภัย แผนประกันภัย
ผล ประโยชน์การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ หรือสายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงจากอุบัติเหตุ ( อบ.1 ) (ไม่รวมการถูกฆาตกรรมหรือทำร้ายร่างกาย และไม่รวมถึงอุบัติเหตุขณะขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์) 100,000
ผลประโยชน์ อบ.1 จากการถูกฆาตกรรมหรือทำร้ายร่างกาย 30,000
ผลประโยชน์ อบ.1 จากอุบัติเหตุขณะขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ 30,000
การ รักษาพยาบาล (ต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง) ขยายความคุ้มครองฆาตกรรมหรือทำร้ายร่างกาย และรวมถึงอุบัติเหตุขณะขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ 5,000
คุ้ม ครองเงินที่ถูกโจรกรรม อันมีผลสืบเนื่องจากถูกโจรกรรมข้อมูลบัตรผ่านตู้เอทีเอ็มธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)ทุกแห่งทั่วประเทศคุ้มครอง 5,000 บาทต่อครั้ง รวมกันสูงสุด 10,000 บาทต่อปี  10,000
คุ้ม ครองเงินที่ถูกโจรกรรม อันมีผลสืบเนื่องจากถูกโจรกรรมข้อมูลบัตรผ่านตู้เอทีเอ็มธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ทุกแห่งทั่วประเทศคุ้มครอง 5,000 บาทต่อครั้ง รวมกันสูงสุด 10,000 บาทต่อปี  10,000
อายุสูงสุดที่รับประกันภัย 75 ปี

 

 

 

อัตราค่าธรรมเนียม

 • ค่าธรรมเนียมแรกเข้า 100 บาท
 • ค่าธรรมเนียมรายปี 599 บาท/ปี
   
 

เอกสารประกอบการสมัครใช้บริการ

 • บัตรประจำตัวประชาชน / บัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ

 

 

 

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

วิสัยทัศน์ใหม่
KTB Growing Together
กรุงไทย ก้าวไกล ไปกับคุณ