ผลิตภัณฑ์และบริการ

พิมพ์

บริการ KTB VTM

บริการ KTB VTM


          "Virtual Branch สมบูรณ์แบบที่แรกของประเทศไทย ให้บริการเปิดบัญชี ทำบัตรและบริการอื่นๆ โดย VDO Call แบบ Face to Face ผ่านเจ้าหน้าที่ Net Officer ของธนาคาร เสมือนการทำธุรกรรมที่สาขา"

 

VTM คืออะไร

          VTM หรือ Virtual Teller Machine คือ เครื่องทำธุรกรรมทางด้านการเงินอัตโนมัติ ที่เป็นช่องทางการให้บริการต่างๆ ของธนาคาร ได้แก่ เปิดบัญชี ออกบัตร ATM/DEBIT ชำระเงิน โอนเงิน สมัครใช้บริการต่างๆ ของธนาคาร และ สามารถแนะนำผลิตภัณฑ์หรือบริการของธนาคารให้กับลูกค้าได้ เป็นต้น โดยมีเจ้าหน้าที่ธนาคารเป็นผู้ให้คำแนะนำในการทำรายการผ่านระบบ VDO Call ของธนาคารเปรียบเหมือนทำรายการที่สาขาเสมือนจริง (Virtual Banking) หรือลูกค้าสามารถเลือกทำรายการด้วยตนเองเสมือนทำรายการที่เครื่อง KTB ATM หรือบริการ KTB netbank โดยธนาคารกรุงไทยเป็นธนาคารแรกที่ให้บริการ VTM ซึ่งเป็นนวัตกรรมใหม่ ที่จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในธุรกิจธนาคารมุ่งสู่ความเป็น Digital Banking และจะเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการเปลี่ยนพฤติกรรมของลูกค้า มาใช้บริการ Digital Banking เพิ่มขึ้น

 

จุดเด่นบริการ

          VTM (Virtual Teller Machine) เป็นเครื่องทำธุรกรรมทางด้านการเงินอัตโนมัติที่ให้บริการทำธุรกรรมทางการเงิน ผ่านเครื่อง VTM แบ่งเป็น 2 ประเภทบริการได้แก่
 

1. บริการที่ต้องมีพนักงานของธนาคาร (Net Officer) เป็นที่ปรึกษาในการทำธุรกรรม

    ผ่าน VDO Call (Face to Face) ตลอดการทำรายการ เท่านั้น

2. บริการที่ลูกค้าทำรายการได้ด้วยตนเอง (Self Service) หรือเลือกใช้บริการที่มี

    พนักงานของธนาคาร (Net officer) เป็นที่ปรึกษาในการทำธุรกรรม ผ่าน VDO Call

    (Face to Face)

 


 

 

ประเภทบริการที่เครื่อง VTM ในปัจจุบันมีดังนี้


1.  การเปิดบัญชี

2.  การออกบัตร ATM/DEBIT

3.  สมัครใช้บริการ KTB netbank

4.  สมัครใช้บริการ SMS Alert

5.  บริการโอนเงิน

6.  บริการชำระค่าสินค้า และบริการ

7.  บริการขอ Statement

8.  บริการขอข้อมูลเครดิต (NCB)

9.  แนะนำผลิตภัณฑ์ และบริการอื่นๆ

 

 

สถานที่ติดตั้งเครื่อง KTB VTM

  • สยามพารากอน
    (เพิ่มเติมปรับเปลี่ยนสถานที่ ตามประกาศธนาคาร)

 

สอบถามรายข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

  • ธนาคารกรุงไทยทุกสาขาทั่วประเทศ คลิก เพื่อค้นหาสาขาใกล้บ้าน

 


 

วิสัยทัศน์ใหม่
KTB Growing Together
กรุงไทย ก้าวไกล ไปกับคุณ