ผลิตภัณฑ์และบริการ

พิมพ์

โอนเงินด่วนระหว่างประเทศผ่าน Western Union

โอนเงินด่วนระหว่างประเทศผ่าน Western Union

บริการรับ-ส่งเงินด่วนระหว่างประเทศ สะดวกทั่วไทย ผ่านกรุงไทย เวสเทิร์น ยูเนี่ยน ที่สาขาหรือ Exchange booth ของธนาคารกรุงไทยทั่วประเทศ


พิเศษ ช่องทางใหม่ผ่าน www.ktbnetbank.com และตู้เอทีเอ็ม กรุงไทย (ลงทะเบียนที่สาขาก่อนใช้บริการ)

 

 • สะดวก  ส่งสะดวก รับสบาย ผ่านกรุงไทย เวสเทิร์น ยูเนี่ยน ที่สาขาและ Exchange booth ธนาคารกรุงไทย กว่า 1,200 จุดบริการทั่วประเทศ
 • เร็วทันใจ  ลูกค้าสามารถโอนเงินและรับเงินได้ทั่วโลกภายในเวลา 5 นาที โดยไม่จำเป็นต้องมีบัญชีกับธนาคาร

 

ลักษณะของบริการ

 1. เป็นการโอนเงินระหว่างบุคคล-บุคคล
 2. เน้นความสะดวก รวดเร็ว และโอนเงินจำนวนไม่มาก
 3. ลูกค้าสามารถรับ-ส่งเงินเป็นเงินสด (สกุลท้องถิ่น) ได้ ณ เคาน์เตอร์สาขา สำนักงานแลกเปลี่ยนเงิน ที่มีเครื่องหมาย Western Union ทั่วประเทศ
 4. ธนาคารทำรายการรับ-จ่ายเงินให้ลูกค้าเป็นสกุลเงินบาท

 

ประเภทของบริการ

 1. บริการจ่ายเงินโอนขาเข้า (Receive Money)
 2. บริการโอนเงินขาออก (Send Money)

 

ขั้นตอนการให้บริการ

กรณีรับเงินโอนขาเข้า (Receive Money)

 1. กรอกรายละเอียดลงใน "แบบฟอร์มการรับเงิน" ซึ่งรวมถึงรายละเอียดที่จำเป็น เช่น ชื่อผู้ส่ง จำนวนเงิน หมายเลขกำกับการโอนเงิน และประเทศต้นทาง
 2. ยื่นแบบฟอร์มที่กรอกรายละเอียดเรียบร้อยแล้ว พร้อมเอกสารแสดงตน เช่น  Passport / บัตรประชาชน
 3. รับเงินสด พร้อมใบเสร็จ

กรณีโอนเงินขาออก (Send Money)

 1. กรอกรายละเอียดลงใน "แบบฟอร์มการส่งเงิน" 
 2. ยื่นแบฟอร์มที่กรอกเรียบร้อยแล้ว พร้อมเอกสารแสดงตน เช่น Passport/บัตรประชาชน พร้อมชำระเงินค่าธรรมเนียมให้แก่เจ้าหน้าที่
 3. เจ้าหน้าที่จะทำการส่งข้อมูลการโอนเงินของคุณผ่านระบบคอมพิวเตอร์
 4. หลังจากโอนเงินเรียบร้อยแล้ว คุณจะได้รับใบเสร็จที่มี "หมายเลขกำกับการโอนเงิน (MTCN)"จากเจ้าหน้าที่
 5. แจ้ง "หมายเลขกำกับการโอนเงิน (MTCN)" ให้ผู้รับทราบ พร้อมแจ้งรายละเอียด ชื่อผู้ส่งเงิน จำนวนเงินที่โอน และประเทศต้นทาง


คำเตือน :  ไม่ควรเปิดเผยข้อมูลการโอนเงิน และหมายเลขกำกับการโอนเงิน ให้ผู้อื่นทราบ นอกจากผู้รับเงินเท่านั้น

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายธุรกิจปริวรรต โทร. 02-208-3621 ถึง 23