ผลิตภัณฑ์และบริการ

พิมพ์

บริการชำระค่าสินค้าและบริการแบบออนไลน์ (KTB Page 2 Page)

บริการชำระค่าสินค้าและบริการแบบออนไลน์ (KTB Page 2 Page)

บริการหักบัญชีอัตโนมัติเพื่อชำระค่าสินค้าและบริการแบบ Online Real-Time

ลักษณะของบริการ
     บริการที่ชำระค่าสินค้าและบริการแบบ Online Real-Time เพียงแค่ลูกค้าทำรายการจากหน้า Website ของหน่วยงานผู้รับชำระ และเลือกวิธีการรับชำระโดยชำระกับธนาคารกรุงไทย จากนั้นระบบจะแสดงหน้าจอให้ลูกค้าทำการ Login ด้วย Username และ Password ที่เป็นของบริการ KTB netbank หรือ KTB Corporate Online จากนั้นเลือกบัญชีเพื่อชำระเงิน พร้อมยืนยันการทำรายการ เมื่อระบบของธนาคารประมวลผลเสร็จสิ้น ระบบจะ Redirect กลับไปที่หน้าของหน่วยงานผู้รับชำระ พร้อมแจ้งสถานการณ์ทำรายการ

จุดเด่นของบริการ

  • ทำรายการชำระค่าสินค้าและบริการผ่านบริการ Page-2-Page ได้ตลอด 24 ชั่วโมง
  • สะดวกรวดเร็ว ไม่ต้องเสียเวลาเดินทางมาชำระค่าสินค้าและบริการ ที่สาขาของธนาคาร
  • กำหนดการรับผลการชำระค่าสินค้าและบริการผ่านทาง Email และ/หรือ SMS ได้ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม


เงื่อนไขการขอใช้บริการ

  • หักเงินจากบัญชีของลูกค้าตามจำนวนเงินที่แจ้งมาจากหน่วยงานผู้เปิดรับชำระเท่านั้น ไม่สามารถแก้ไขจำนวนเงินได้ กรณีที่เงินในบัญชีไม่เพียงพอจ่าย ระบบของธนาคารจะปฏิเสธการทำรายการทันที
  • ผู้ขอใช้บริการต้องมี Username และ Password ของบริการ KTB netbank (สำหรับบุคคลทั่วไป) หรือ KTB Corporate Online (สำหรับนิติบุคคล) โดยสามารถเลือกบัญชีการชำระเงินได้ตามสิทธิ์ที่กำหนดไว้ในระบบดังกล่าว

เวลาให้บริการ

    ให้บริการทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 

วิสัยทัศน์ใหม่
KTB Growing Together
กรุงไทย ก้าวไกล ไปกับคุณ