ผลิตภัณฑ์และบริการ

พิมพ์

บริการรับชำระค่าสินค้าและบริการสำหรับธุรกิจนำเข้า-ส่งออก (KTB e-Logistics)

บริการรับชำระค่าสินค้าและบริการสำหรับธุรกิจนำเข้า-ส่งออก (KTB e-Logistics)

บริการหักบัญชีอัตโนมัติหรืออนุมัติรายการชำระค่าบริการนำเข้า-ส่งออกสินค้า

ลักษณะของบริการ
     บริการสำหรับธุรกิจนำเข้า-ส่งออก โดยธนาคารจะทำหน้าที่รับชำระค่าบริการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการนำเข้า-ส่งออกให้กับผู้ขอเปิดบริการ ผู้ขอใช้บริการสามารถเลือกทำรายการแบบหักบัญชีอัตโนมัติ หรือเลือกทำการตรวจสอบจำนวนเงินและข้อมูลก่อนยืนยันอนุมัติรายการดังกล่าวผ่านบริการ KTB Corporate Online เพื่อหักบัญชีเงินฝากของลูกค้า และสามารถทำรายการชำระค่าสินค้าและบริการได้ทุกวันตลอด 24 ชั่วโมงโดยธนาคารจะทำการตัดเงินและแจ้งผลกลับทันทีผ่าน SMS และ/หรือ Email

จุดเด่นของบริการ

 • เพิ่มช่องทางการรับชำระเงินและขยายโอกาสทางธุรกิจ
 • ลูกค้าเป็นผู้ส่งคำสั่งตัดเงินผ่านระบบของผู้ขอเปิดใช้บริการมายังระบบของธนาคารด้วยตนเอง
 • สามารถทำรายการหักบัญชีโดยอัตโนมัติ (แบบ Direct Debit)
 • สามารถทำรายการได้ตลอด 24 ชั่วโมง
 • มีการแจ้งผลทั้งก่อนและหลังการทำรายการให้ทราบผ่านทาง SMS/E-mail โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม


เงื่อนไขการขอใช้บริการ

 • ผู้ขอใช้บริการต้องมีบัญชีกับธนาคารกรุงไทย
 • ผู้ขอใช้บริการต้องสมัครหักบัญชีอัตโนมัติ (CGP) และเลือกบริการ KTB e-Logistics
 • ในกรณีที่ต้องการตรวจสอบข้อมูลก่อนการหักเงิน (Pre Approve) ต้องสมัครใช้บริการ KTB Corporate Online และเลือกบริการ Outstanding Bill
 • หักเงินจากบัญชีของลูกค้าตามจำนวนเงินที่แจ้งมาจากหน่วยงานผู้เปิดรับชำระเท่านั้น ไม่สามารถแก้ไขจำนวนเงินได้ กรณีที่เงินในบัญชีไม่เพียงพอจ่าย ระบบของธนาคารจะปฏิเสธการทำรายการทันที
   

เวลาให้บริการ

 • ให้บริการทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง 
   

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

 

วิสัยทัศน์ใหม่
KTB Growing Together
กรุงไทย ก้าวไกล ไปกับคุณ