• ผลิตภัณฑ์และบริการ

ผลิตภัณฑ์และบริการ

พิมพ์

บริการเรียกเก็บเงินตามตั๋วเรียกเก็บสินค้าเข้า

บริการเรียกเก็บเงินตามตั๋วเรียกเก็บสินค้าเข้า

 


ตั๋วเรียกเก็บสินค้าเข้า (Import Bills for Collection) เป็นเครื่องมือ การชำระเงินทางการค้าระหว่างประเทศวิธีการหนึ่ง

ลักษณะบริการ
กรณีที่ผู้ซื้อและผู้ขายมีความเชื่อถือกัน ตกลงซื้อขายสินค้าโดยใช้วิธีการชำระเงินแบบตั๋วเรียกเก็บ (Bills for Collection) เมื่อผู้ขายส่งสินค้าเรียบร้อยแล้วจะจัดทำและส่งเอกสาร ผ่านธนาคาร ผู้ขายไปเรียกเก็บเงินจากผู้ซื้อผ่านธนาคารของผู้ซื้อ โดยธนาคารจะเป็นตัวแทนในการเรียกเก็บเงินค่าสินค้าเพื่อโอนไปให้ กับผู้ขายตามเงื่อนไขที่ลูกค้า(ผู้ซื้อ)ตกลงไว้กับผู้ขาย ทั้งนี้ธนาคารผู้เรียกเก็บเงินไม่มีหน้าที่รับผิดชอบและไม่มีภาระ ผูกพันเกี่ยวกับการชำระเงินตามตั๋วเรียกเก็บแทนผู้ซื้อแต่อย่างใด ถ้าเรียกเก็บไม่ได้ต้องแจ้งเหตุผลให้ธนาคารผู้ส่งตั๋วมาเรียกเก็บ ทราบและขอคำสั่งในการดำเนินการต่อ

ตั๋วเรียกเก็บสินค้าเข้า (Import Bills for Collection) คือ ตั๋วที่ผู้ขายสินค้า ในต่างประเทศ ส่งผ่านธนาคารตัวแทนของผู้ขายในต่างประเทศมายังธนาคาร เพื่อเรียกเก็บเงินจากผู้ซื้อหรือให้ผู้ซื้อรับรองตั๋ว

เมื่อธนาคารได้รับเอกสารจากธนาคารของผู้ขายจะทำการแจ้ง ลูกค้าให้นำเงินมาชำระหรือรับรองตั๋วขึ้นอยู่กับประเภทของตั๋ว

ประเภทบริการ
ตั๋วเรียกเก็บสินค้าเข้า (Import Bills for Collection :B/C) มีเงื่อนไข การชำระเงิน 2 ประเภท คือ
 • Documents against Payment (D/P)
  หมายถึง ผู้ซื้อต้องชำระเงินตามตั๋วให้เรียบร้อยก่อน ธนาคารจึงจะมอบเอกสารต่างๆให้ผู้ซื้อไปรับสินค้าจาก บริษัทเรือหรือสายการบิน
  • D/P Sight ผู้ซื้อต้องชำระเงินทันที ธนาคารจึงจะมอบเอกสารให้เพื่อไปรับสินค้า
  • D/P Term ผู้ซื้อต้องรับรองตั๋วและชำระเงินอย่างช้าที่สุดภายในวันที่ตั๋วครบกำหนด ธนาคารจึงมอบเอกสารให้ผู้ซื้อเพื่อไปรับสินค้า
 • Documents against Acceptance (D/A)
  หมายถึง ผู้ซื้อต้องรับรองตั๋วก่อน ธนาคารจึงจะมอบเอกสารให้ผู้ซื้อนำไปรับสินค้าจาก บริษัทเรือหรือสายการบินได้ ผู้ซื้อจะชำระเงินให้ผู้ขายเมื่อตั๋วครบกำหนดภายหลัง
 
วัตถุประสงค์ของบริการ
เป็นบริการที่ธนาคารให้แก่ลูกค้า (ผู้นำเข้า/ผู้ซื้อ) ในกรณีที่ลูกค้าตกลง ซื้อสินค้าจากต่างประเทศ โดยเลือกวิธีการชำระเงินแบบตั๋วเรียกเก็บ (Bills for Collection :B/C)
 
คุณสมบัติของลูกค้า
เป็นลูกค้าที่ประกอบธุรกิจนำเข้าสินค้าเพื่อจำหน่ายหรือผลิตเพื่อจำหน่าย
 
ขั้นตอนการขอใช้บริการ
 • กรณีเป็นลูกค้าธนาคาร จะแจ้งให้ลูกค้ามาชำระเงินหรือรับรองตั๋วตามเงื่อนไข
 • กรณีลูกค้าธนาคารอื่น จะส่งเอกสารไปยังธนาคารที่ผู้ซื้อมีบัญชี พร้อมเรียกเก็บค่าธรรมเนียมตามระเบียบ
 • กรณีลูกค้าสาขา ฝ่ายการค้าต่างประเทศหรือศูนย์ธุรกิจต่างประเทศ จะติดต่อลูกค้าให้มาชำระเงินหรือรับรองตั๋วตามเงื่อนไขโดยตรง หรือส่งเอกสารให้สาขาดำเนินการติดต่อลูกค้า
 
ประโยชน์ลูกค้า
 • ค่าใช้จ่ายถูกกว่าการขอเปิด L/C ขั้นตอนไม่ยุ่งยาก
 • ลูกค้า (ผู้ซื้อ) สามารถตรวจสอบสินค้าก่อนที่จะชำระเงินได้ (กรณีตั๋ว D/A)
 • ลูกค้ายังไม่ต้องชำระค่าสินค้าทันที สามารถรอจนกว่าสินค้าจะมาถึงจึงจะจ่ายเงินหรือ Accept ตั๋ว
 • ไม่ต้องมีวงเงินสินเชื่อกับธนาคาร

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

 • Call Center Trade Finance Service โทร. 0-2208-3777
 • ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ คลิกที่นี่ เพื่อค้นหาสาขาใกล้บ้านท่าน
 • Call Center 0-2111-1111 (www.contactcenter.ktb.co.th)


วิสัยทัศน์ใหม่
KTB Growing Together
กรุงไทย ก้าวไกล ไปกับคุณ