ผลิตภัณฑ์และบริการ

พิมพ์

บัตรเดบิตเคทีบี ช้อปสมาร์ท คลาสสิค

บัตรเดบิตเคทีบี ช้อปสมาร์ท คลาสสิค


บัตรเคทีบี ช้อปสมาร์ท (KTB Shop Smart Card)

จับจ่ายง่าย ๆ สบายกว่าที่คิด ลืมเงินสดไปได้เลย ชิม ช้อป ใช้ เปลี่ยนชีวิตแบบใหม่ ๆ  ชีวิตจริง  ชีวิตเดบิต  ที่ไม่ต้องติดอยู่กับการพกพาเงินสดติดตัวตลอดเวลา  
วันนี้ด้วยบัตรเคทีบี ช้อปสมาร์ท คุณก็ทรงอำนาจการจับจ่าย เช่นเดียวกันกับการถือเงินสดไปใช้ ในร้านค้าชั้นนำทั่วโลก  ร้านอาหาร ห้างสรรพสินค้า  โรงภาพยนตร์ กว่า 10 ล้านแห่ง ที่มีเครื่องหมาย  VISA Debit  ด้วยคุณสมบัติบัตรบัตรเคทีบี ช้อปสมาร์ท สามารถถอนเงินสดที่เครื่อง ATM ได้ทั่วโลก
 
สิทธิประโยชน์บัตรเดบิต, บัตรเดบิต KTB
บัตรเดบิต, บัตรเดบิต KTB

 

คุณสมบัติและสิทธิประโยชน์

 •  ฝาก/ถอน โอนเงิน ชำระค่าสินค้าบริการผ่านตู้ ATM/ADM
 • ชำระค่าสินค้าและบริการผ่านเครื่อง EDC                                  
 • สามารถปิดการใช้งานบริการรูดชำระค่าสินค่าบริการ ให้เหลือแต่การใช้งานที่เครื่อง ATM ได้ 

เงื่อนไขการใช้บัตร

 • อายุ 15 ปีบริบูรณ์
 • เปิดบัญชีออมทรัพย์กับธนาคารกรุงไทยขั้นต่ำ เพียง 500 บาทหรือ กระแสรายวันขั้นต่ำ 10,000 บาท
 • ไม่จำกัดรายได้ขั้นต่ำในการสมัคร
 • ประเภทบัญชี ออมทรัพย์ กระแสรายวัน เงินออมระยะยาวปลอดภาษี
 • วงเงินทำรายการต่อวัน
  • เบิกถอนเงินสดได้สูงสุดไม่เกิน 150,000 บาท/วัน และสูงสุดไม่เกิน 20,000 บาท/ครั้ง
  • ฝากเงินสดได้สูงสุดไม่เกิน 100 ฉบับ/ครั้ง
  • ถอนเงิน /ฝากเงินในเขตสำนักหักบัญชีที่เครื่อง ATM/ADM ไม่คิดค่าบริการ
  • ถอนเงิน/ฝากเงิน ข้ามเขตสำนักหักบัญชีที่เครื่อง ATM/ADM คิดค่าบริการ
   - ถอนเงินคิดอัตรา 15 บาท/รายการ
   - โอนเงินรายการแรกของเดือน ไม่คิดค่าบริการ
   - โอนเงินรายการที่ 2 ขึ้นไปของเดือน คิดอัตรา 15 บาท/รายการ
  • โอนระหว่างบัญชีภายในบัตรได้เท่ายอดเงินคงเหลือในบัญชี (ไม่จำกัดวงเงิน)
  • โอนเงินระหว่างบัญชีนอกบัตรภายในธนาคาร สูงสุดไม่เกิน 150,000 บาท/วัน
  • โอนเงินราย่อยระหว่างธนาคาร (ORFT) สูงสุดไม่เกิน 150,000 บาท/วัน และสูงสุดไม่เกิน 30,000 บาท/ครั้ง
  • ซื้อขายหน่วยลงทุนกองทุนเปิด 5,000,000 บาท
  • ขายคืนหน่วยลงทุนกองทุนเปิด (ตามยอดเงินคงเหลือในบัญชี)
  • ชำระค่าสินค้าและบริการได้เท่ายอดเงินคงเหลือในบัญชี (ไม่จำกัดวงเงิน)
  หมายเหตุ: ผู้ถือบัตรทุกประเภทของธนาคารในปัจจุบัน ระบบกำหนด วงเงินหรือวงเงินที่ต้องการใช้จ่ายต่อวัน ตามสิทธิ์ในบัตรเดิมไม่มีการเปลี่ยนแปลง (บัตร Classic = 50,000 บาท/วัน สำหรับบัตร Crystal = 150,000 บาท/วัน) หากผู้ถือบัตรต้องการลดวงเงินหรือเพิ่มวงเงิน สามารถแจ้งเปลี่ยนได้ที่สาขาเจ้าของบัตร หรือศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ ธนาคารกรุงไทย 02 111 1111
   

อัตราค่าธรรมเนียม

 • ค่าธรรมเนียมแรกเข้า 100 บาท
 • ค่าธรรมเนียมรายปี 200 บาท

เอกสารเพื่อการเปิดบัญชี

 • บัตรประจำตัวประชาชน / บัตรข้าราชการ

 


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

 

วิสัยทัศน์ใหม่
KTB Growing Together
กรุงไทย ก้าวไกล ไปกับคุณ