• ผลิตภัณฑ์และบริการ

ผลิตภัณฑ์และบริการ

พิมพ์

บริการเรียกเก็บตั๋วเงินต่างประเทศ

บริการเรียกเก็บตั๋วเงินต่างประเทศ

 

 

เป็นการรับตั๋วเงินต่างประเทศ (Outward Foreign Bills for Collection) ไว้เพื่อเรียกเก็บ เมื่อทราบผลการเรียกเก็บเงินแล้วจึงนำเงินเข้าบัญชี

 

เงื่อนไขการให้บริการ

 • ลูกค้าต้องนำมาขายด้วยตนเองตามที่ระบุหน้าตั๋ว
 • ผู้รับเงินต้องมีบัญชีเงินฝากกับธนาคาร
 • ระยะเวลาในการเรียกเก็บประมาณ 30-45 วัน 


  หมายเหตุ: 
ตั๋วเงินต่างประเทศที่สั่งจ่ายใน ประเทศสหรัฐอเมริกา (รัฐนิวยอร์ค) ใช้เวลาเรียกเก็บประมาณ 2 สัปดาห์นับจากวันที่ถูกส่งออกไปเรียกเก็บ

 

ค่าธรรมเนียม

 • ฉบับละ  600 บาท และอากรแสตมป์ ฉบับละ 3 บาท 
 • Foreign Bank Charge เรียกเก็บโดยธนาคารตัวแทนต่างประเทศ
   

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

 • ฝ่ายธุรกิจปริวรรต โทร.0-2208-3607, 3627-8
 • ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ คลิกที่นี่ เพื่อค้นหาสาขาใกล้บ้านท่าน
 • Call Center 0-2111-1111 (www.contactcenter.ktb.co.th)
   

วิสัยทัศน์ใหม่
KTB Growing Together
กรุงไทย ก้าวไกล ไปกับคุณ