ผลิตภัณฑ์และบริการ

พิมพ์

Standing Payment Order

Standing Payment Order

 


บริหารเงินทุนหมุนเวียนแสนสะดวก ลดค่าใช้จ่ายให้ธุรกิจมั่นคงยิ่งกว่า กับบริการสภาพคล่อง Standing Payment Order ของธนาคารกรุงไทย

ลักษณะของบริการ
บริการโอนเงินระหว่างบัญชีตามเงื่อนไข ผ่านระบบงานของธนาคาร เพื่อใช้โอนเงินจากบัญชีเงินฝากที่คุณมีอยู่กับธนาคารไปยังบัญชีอื่นๆตามที่ได้แจ้งความประสงค์ไว้ ให้คุณสะดวก ประหยัดเวลา ไม่ต้องเดินทางมาติดต่อธนาคาร

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

 

วิสัยทัศน์ใหม่
KTB Growing Together
กรุงไทย ก้าวไกล ไปกับคุณ