ผลิตภัณฑ์และบริการ

พิมพ์

บริการรับชำระค่าภาษีศุลกากร (KTB e-Customs)

บริการรับชำระค่าภาษีศุลกากร (KTB e-Customs)

บริการชำระค่าภาษีศุลกากรผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ แสนสะดวกและมั่นใจ ชำระได้ทุกที่ตลอด 24 ชั่วโมง

ลักษณะของบริการ
     บริการที่ชำระค่าภาษีนำเข้าส่งออกของกรมศุลกากรไม่จำกัดวงเงิน ชำระได้ทั้งแบบหักบัญชีอัตโนมัติ และแบบทำรายการ Pre-approve ผ่านระบบ KTB Corporate Online โดยใช้รหัสประจำตัวผู้จ่าย (Payer’s Customer ID) ซึ่งเป็นรหัสประจำตัวผู้เสียภาษี (Tax ID) และหมายเลขบัญชี (Account Number) ตามที่ได้สมัครไว้กับทางธนาคาร พร้อมกันนี้ต้องแจ้งทั้งรหัสประจำตัวผู้เสียภาษี และหมายเลขบัญชีสำหรับการชำระเงินที่กรมศุลกากรด้วยตัวเอง

 

จุดเด่นบริการ

  • เพิ่มช่องทางการรับชำระเงิน ขยายโอกาสทางธุรกิจ
  • จ่ายชำระภาษีศุลกากรเพื่อนำเข้าหรือส่งออกได้จากระบบของกรมศุลกากร
  • ชำระภาษีที่ออกของหรือกรมศุลกากรได้ทุกที่ ตลอด 24 ชั่วโมง
  • เพิ่มความสะดวกให้กับหน่วยงาน และลดค่าใช้จ่ายในส่วนของพนักงานรับส่งเอกสารที่ต้องมารอชำระค่าภาษีที่กรมศุลกากร
  • สะดวกรวดเร็วในการทำงานและความถูกต้องของรายการ
  • มีการแจ้งผลทั้งก่อนและหลังการทำรายการให้ทราบผ่านทาง SMS/E-mail โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

 

เงื่อนไขการขอใช้บริการ

  • ผู้ขอใช้บริการต้องมีบัญชีกับธนาคารกรุงไทย
  • ผู้ขอใช้บริการต้องสมัครหักบัญชีอัตโนมัติ (CGP) และเลือกบริการ KTB e-Customs
  • ในกรณีที่ต้องการตรวจสอบข้อมูลก่อนการหักเงิน (Pre Approve) ต้องสมัครใช้บริการ KTB Corporate Online และเลือกบริการ Out Standing Bill
  • หักเงินจากบัญชีของลูกค้าตามจำนวนเงินที่แจ้งมาจากหน่วยงานผู้เปิดรับชำระเท่านั้น ไม่สามารถแก้ไขจำนวนเงินได้ กรณีที่เงินในบัญชีไม่เพียงพอจ่าย ระบบของธนาคารจะปฏิเสธการทำรายการทันที


เวลาให้บริการ
     ให้บริการทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

 

วิสัยทัศน์ใหม่
KTB Growing Together
กรุงไทย ก้าวไกล ไปกับคุณ