ผลิตภัณฑ์และบริการ

พิมพ์

ที่ปรึกษาทางการเงิน

ที่ปรึกษาทางการเงิน


เพื่อให้การปรึกษาลูกค้าเกี่ยวกับการปรับโครงสร้างหนี้ การจัดหาเงินทุน การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ รวมถึงการแนะนำแผนงานที่เหมาะสมกับสภาวะการแข่งขันในอุตสาหกรรม ทิศทางดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยน และภาวะทางเศรษฐกิจภายในประเทศและต่างประเทศ ให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ผ่านผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่ธนาคารและบริษัทในเครือให้บริการอยู่


 

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่


วิสัยทัศน์ใหม่
KTB Growing Together
กรุงไทย ก้าวไกล ไปกับคุณ